ZONTA TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET


Järjestön perustamisen yhteydessä sovittujen naisten oikeuksia koskevien tavoitteiden lisäksi Zontien toimintaa ohjaavat YK:n ihmisoikeuksien julistus ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW). Sopimuksen allekirjoittaneet maat sitoutuvat kieltämään kaikkinaisen naisten oikeuksien syrjinnän ja raportoimaan maakohtaisista toimistaan määräajoin komissiolle.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti Euroopassa laadittiin ihmisoikeussopimus vuonna 1950. Euroopan sosiaalinen peruskirja valmistui 1961. Se tuli voimaan vuonna 1965 ja Suomi allekirjoitti ko. sopimuksen vuonna 1991. Sosiaalisessa peruskirjassa keskitytään työelämää koskeviin oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Kullakin maalla on omia vastaavia tavoitteita.

 CEDAW

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista

Cedaw-komiteassa Suomesta havaittua
• vanhempainvapaiden kasautuminen naisille
• sukupuolten välinen segregaatio työelämässä
• naisten turvakotipaikkojen vähäinen määrä ja alueellinen kattamattomuus
• ikääntyvien naisten ja työssäkäyvien yksinhuoltajien köyhyys
• kattavan strategian ja toimintaohjelman puuttuminen tasa-arvon edistämiselle

ISTANBULIN SOPIMUS

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta avattiin allekirjoitettavaksi Istanbulissa 11.5.2011. Suomi oli yksi allekirjoittajavaltioista. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.8.2014 ja Suomessa 1.8.2015.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus.

Sen tarkoituksena on

  • naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen
  • väkivallan uhrien suojeleminen sekä
  • väkivallan tekijöiden saattaminen teoistaan edesvastuuseen.

Lisäksi sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Sopimuksen päämäärien toteuttaminen edellyttää kattavia, kokonaisvaltaisia ja koordinoituja poikkihallinnollisia toimintaohjelmia. Lisäksi yleissopimuksella luodaan erityinen seurantajärjestelmä.

Suomi allekirjoitti Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen liittyvän sopimuksen 11.05.2011 Suomen puolesta sopimuksen allekirjoitti Suomen Euroopan Neuvoston suurlähettilä Irma Ertman.

Suomen sopimuksen 11.5.2011 Istanbulissa allekirjoitti suurlähettiläs Irma Ertman.