Hattukokous nostatti zontaspirittiä Lahdessa

Lahden Upseerikerhon juhlavat puitteet ja maukas ruoka siivittivät Lahden Zontakerhon vuosikokousta ja tulevan vuoden suunnittelua.

Kerhon hallitus uusiutui yhden jäsenen verran. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mari Kuparinen eronneen Jaana Repo-Kemppisen tilalle.

Puheenjohtajana jatkaa Päivi Kuisma, sihteerinä Raisa Valve, rahastonhoitajana Olga Moskvina, webmasterina Minna-Maija Salomaa ja jäsenenä Ulla Weijo.

Pidämme ensimmäisen Zonta Says No-kampanjointiin liittyvän suunnittelutilaisuuden lahtelaisten naisjärjestöjen kanssa ke 13.9.2023 jatkaen näin hyvin jo edellisellä kaudella virinnyttä naisjärjestöjen yhteistyötä. Perästä siis kuuluu, mitä teemme yhdessä ja erikseen toinen toisemme toimintaa markkinoiden.

Tyttöjen päivänä 11.10. saamme Lahteen vieraan, legendaarisen toimittajan Rauli Virtasen, joka kertoo sanoin ja kuvin tyttöjen ja naisten asemaan liittyvistä havainnoistaan eri puolilta maailmaa. Paljon riittää zontille ja myös muille ihmisten keskinäisestä tasa-arvosta kiinni pitäville työmaata.

Ylikapellimestari Dalia Stasevskalle Lahden Zontakerhon Helmi-tunnustus

Lahden Zontakerhon Helmi-tunnustus 2023 on luovutettu ylikapellimestari Dalia Stasevska lle. Stasevska aloitti Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja orkesterin vuosittain Sibeliustalo ssa järjestämän Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana syksyllä 2021.
Hän on pyyteettömästi tukenut synnyinmaansa Ukrainan taistelua demokratian puolesta hyökkääjä Venäjää vastaan toimittamalla yhdessä Lahden seudun asukkaiden kanssa apua sodasta kärsiville. Stasevska on tekemässä myös isoa tasa-arvotekoa tallentamalla Sinfonia Lahden kanssa Suomen ensimmäisen naissinfonikon Helvi Leiviskän tuotannon. 
Vuonna 1982 menehtyneen 80-vuotiaan Helvi Leiviskän sinfoniat ja muu tuotanto on tallentamatta.
– Kuka nostaisi Helvi Leiviskän jalustalleen, ellen minä. Naisten on pidettävä huolta historiansa kertomisesta. Helvi Leiviskän kuolemasta on kauan aikaa, eikä hänen ansiokasta tuotantoaan voi kuunnella. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuutta voi rakentaa merkityksellisen menneisyyden päälle, perustelee Dalia Stasevska toukokuussa 2023 tapahtuvaa tallennustyötä Sinfonia Lahden kanssa.
Helmi-tunnustus annetaan Lahden seudulla toimivalle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on rohkeasti ja näkyvästi toiminut naisten ja tyttöjen aseman edistämiseksi.
Helmi-tunnustuksella Lahden Zontakerho haluaa huomioida toiminnan, joka toteuttaa kansainvälisen Zonta International -järjestön päämääriä parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisestikin.

Radiomastot ja voimala vaihtavat väriä naistenpäivän ja Zonta Rose-päivän kunniaksi

YK:n julistamana kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. zontat juhlivat eri puolilla maailmaa naisten sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia saavutuksia yhdessä muiden järjestöjen ja yksityishenkilöiden kanssa.

Lahden Zontakerho nostaa paikallisesti esiin teatterin tarjoamat mahdollisuudet lasten ja nuorten oppimisympäristönä. Lahti Energia puolestaan valaisee radiomastot keltaisiksi ja Kymijärven voimalan oranssiksi.

Tänä vuonna kansainvälisen naistenpäivän maailmanlaajuinen kampanjateema on #EmbraceEquity eli tasavertaisuus. Internationalwomensday.com -sivuston mukaan tasavertaisuuden aidosti omaksuminen tarkoittaa sitä, että uskoo, arvostaa ja näkee erilaisuuden välttämättömänä ja positiivisena osana elämää. Tasa-arvoisuuden saavuttaminen vaatii toteutuakseen konkreettisia tekoja.

Zonta-yhteisö viettää 8. maaliskuuta myös Zonta Rose -päivää, jolloin muistellaan menneitä tasa-arvotyöhön liittyviä saavutuksia ja kunnioitetaan tällä hetkellä sukupuolten tasa-arvon puolesta työskentelevien ponnisteluja.

Maailmanlaajuinen Zonta-järjestö tukee tällä hetkellä tasa-arvotyötä YK:n alaisten palveluprojektien ja stipendiohjelmien kautta mm. Perussa, Itä-Timorissa ja Papua-Uudessa-Guineassa sekä Madagaskarilla. Tavoitteena on tarjota elämää muuttavia mahdollisuuksia naisille ja tytöille mm. koulutuksen ja terveyspalvelujen avulla.

Paikallisesti ja kansallisesti zontat ovat sitoutuneet lisäämään tietoisuutta mm. toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi, palkkatasa-arvosta ja naisten osuuden lisäämisestä miesvaltaisilla aloilla.

Lahden Zontakerho käynnistää naistenpäivän juhlallisuudet Fellmannian kahvilassa, jossa draamapedagogi Anna-Riitta Partanen kertoo vuosijuhliaan viettävän Lahden kaupunginteatterin ja Lahden perusopetuksen ainutlaatuisesta yhteistyöstä. Teatteri on toiminut onnistuneesti oppimisympäristönä lapsille ja nuorille. Aamutilaisuus pidetään Fellmannian 2. kerroksessa klo 8.30 – 9.30.