Hattukokous Upseerikerholla

Kerho vietti 14.8.2020 perinteistä hattujuhlaa Upseerikerholla uuden kauden alkajaisiksi. Uusi puheenjohtaja Seija Kraft kukitti väistyvän puheenjohtaja Marja Koivulan. Myös governoriksi valittu RaisaValve kukitettiin ilmahalauksin.

Zonta says no -16 päivää aktivismia naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

YK on julistanut marraskuun 25. päivän kansainväliseksi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamispäiväksi. Siitä alkaa 16 päivää aktivismia, johon monet järjestöt, myös Zonta International, osallistuu. Aktivismipäivät päättyvät 10. joulukuuta ihmisoikeuksien päivänä.

Ryhmä Lahden kerhon jäsenistä kokoontui torille kampanjoimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

70 prosenttia kaikista maailman naisista joutuu väkivallan uhriksi elinaikanaan. Väkivalta voi olla fyysistä, seksuaalista tai psyykkistä. Raiskaukset ja seksiin pakottaminen, pakkoavioliitot, ihmiskauppa, ympärileikkaukset ja lapsiavioliitot ovat kaikki väkivallan muotoja. YK:n järjestöt ovat käynnistäneet kampanjan ”Maailma oranssiksi” #OrangeTheWorld lopettamaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan. Ympäri maapallon käytämme oranssia kiinnittääksemme huomiota väkivaltaan, joka loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia.

 

Zau-tempauksella tyttöjä luonnontieteen ja teknologian pariin

ZAU -kampanjan tapahtuma järjestettiin Lahden Karisman kauppakeskuksessa tyttöjen päivänä 11.10.

Tapahtumassa jaettiin tietoa LUMA -kerhojen toiminnasta ja ohjaajat toteuttavat erilaisia näyttäviä esityksiä, jotka liittyvät aineiden välisiin reaktioihin.  Tapahtumalla haluttiin vaikuttaa asenteisiin ja kannustaa myös tyttöjä suuntautumaan matemaattis-luonnontieteelliselle alalle.

ZAU -kampanjan (Zonta Antaa Uskallusta) tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa. Kampanjan toteuttavat vuosina 2018–2019 Zonta International -järjestö yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. LUMA -keskus Suomi on yliopistojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun.

ZAU-kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea. Kerhoissa pyritään herättämään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta.