Lahden Zonta-kerho on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä ja sen tehtävänä on edistää Zonta Internationalin vision toteutumista. Kerho on sitoutunut Zonta Internationalin ja Piiri 20:n asettamiin tavoitteisiin ja pyrkii kaikessa toiminnassaan päämäärätietoisesti parantamaan tyttöjen ja naisten  asemaa. Toiminnan kulmakivet ovat palvelu- ja vaikuttamistoiminta.

Visio

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena, missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä. Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa. Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä välivallan pelossa.

Lahden Zonta-kerho on perustettu vuonna 1950 ja jäseniä kerhossa on 25.

Kerhon asioita hoitaa hallitus. Lisäksi kerhossa toimii vähintään sääntömääräiset toimikunnat (vaali-, palvelu-, jäsenyys- ja naisten oikeuksien toimikunta). Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa.

Kerho järjestää kaikille avoimia tilaisuuksia, joiden kautta voit tukea Zontien toiminnan tavoitteita. Lahden kerho myöntää vuosittain Helmi -tunnustuksen Lahden seudulla toimivalle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on rohkeasti ja näkyvästi toiminut naisten/tyttöjen aseman edistämiseksi.

Mikäli olet kiinnostunut Zonta -toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Vuosittain otetaan uusia jäseniä.

Löydät meidät myös Facebookista kaikille avoimesta ryhmästä Lahden Zonta -kerho.

 

Lahden Zonta-kerhon ydinviestit, ”hissipuhe”:

Zonta International on vuodesta 1919 edistänyt naisten ihmisoikeuksia ja terveyttä maailmanlaajuisesti. Hyväntekeväisyyshankkeet valitaan yhteistyössä YK:n kanssa ja varat niihin kerätään lahjoituksina sekä kerhojen jäsenmaksuina. Apu kanavoidaan rahastojen ja stipendien kautta. Zonta- kerhoja toimii 67 maassa. Suomen oma rahasto on Helvi Sipilä -rahasto. Kerhon jäseneksi kutsutaan mutta lahjoittaa voi kuka tahansa. Hyvän tunnistaa teoista!