PALVELU JA VAIKUTTAMINEN

NAISTEN JA TYTTÖJEN TUKEMINEN

Zonta tarjoaa taloudellista tukea useille sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskeville hankkeille yhteistyössä eri YK: n järjestöjen kanssa. Hankkeissa keskitytään muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lasten avioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n ja sen alajärjestöjen toimesta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla.


ZONTA INTERNATIONAL PALVELUPROJEKTIT 2018-2020

PYSÄYTÄ LAPSEN AVIOLIITTO

Lapsiavioliitot ovat maailmanlaajuinen ihmisoikeuksien loukkaamisen ilmiö, jolla on vaikutusta fyysisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Maailmanlaajuisesti lähes 650 miljoonaa tämän päivän aikuista naista on joutunut naimisiin ennen 18:tta syntymäpäiväänsä ja arviolta 280 miljoonaa tyttöä uhkaa joutuminen naimisiin lapsena. Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, niiden tyttöjen ja naisten määrä, jotka ovat joutuneet lapsena naimisiin, saavuttaa miljardin rajan vuonna 2030.

UNICEF ja UNFPA ovat tunnistaneet mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi lapsiavioliittojen määrään. Nämä järjestöt ovat yhdistäneet voimansa ja perustaneet useita maita kattavan aloitteen, jonka tavoitteena on suojella maailman miljoonien haavoittuvimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.

Zonta International rahoittaa UNICEF:in ja UNFPA:n kautta vuosina 2018-2020 kahdella miljoonalla dollarilla lapsiavioliittojen ehkäisyä. Projektin ensimmäinen vaihe voi saavuttaa suoraan 2,5 miljoonaa tyttöä seuraavissa 12 maassa vuoden 2019 loppuun mennessä: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen and Zambia.

Lisätietoja projektista: ENDING CHILD MARRIAGE

EID BI EID -tuki pakolaisille Jordaniassa

Syyrian kriisi johdosta Jordaniassa on 1,4 miljoonaa syyrialaista pakolaista, joka lisää Jordanian väestöä lähes 10 prosentilla. Väestönlisäys rasittaa sosiaalipalveluja ja aiheuttaa jännitteitä alueen kansojen välillä, seurauksena on mm. rajoituksia naisten liikkumiselle.

Eid bi Eid hankkeella on tarkoistus vahvistaa sekä Syyrian että Jordanian naisten roolia työmarkkinoilla.

Zonta International rahoittaa UN Women kautta vuosina 2018-2020 miljoonalla dollarilla, jolla voidaan parantaa syyrialaisten pakolaisten ja jordanialaisten naisten mahdollisuutta kestäviin ja hyviin työpaikkoihin. Projektin odotetaan hyödyttävän 25 760 naista.

Lisätietoja projektista: EID BI EID

Edistämme tyttöjen koulutusta Madakaskarissa

Projektin toimenpiteet on suunniteltu auttamaan tyttöjä tunnistamaan oikeutensa koulutukseen. Let Use Learn -projekti on koottu useasta eri osa-alueesta: koulutuksesta, lasten suojelusta ja terveydenhuollosta, jolla vaikutetaan laajemmin tyttöjen aseman parantumiseen.

Zonta International rahoittaa Unicef USA:n kautta vuosina 2018-2020 miljoonalla dollarilla. Projekti tavoittaa yli 20 000 tyttöä.

Lisätietoja projektista: LET USE LEARN


VAIKUTAMME JA MUUTAMME ASENTEITA

Zonta tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön, mutta ennen kaikkea asenteisiin ja arvoihin, joka vahvistaa ja suojelee naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Toimimme kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti vaikuttamalla ja lisäämällä tietoisuutta naisten ja tyttöjen todellisen tasa-arvon edistämiseksi.

Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut neuvoa-antavan kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 sekä Euroopan neuvostossa vuodesta 1983. Tämän ansiosta Zonta International voi osallistua aktiivisesti niiden toimintaan ja toimia YK:n toimielimissä.

Zonta say NO teemana pysäytä lapsiavioliitot. Teema on todella tärkeä ja zontat pystyy ja haluaa vaikuttaa, tuoda julkiseksi, kuinka maailmassa ja yhteiskunnassamme käytetään hyväksi lapsia ja nuoria naisia.

Lisätietoja: Piirin teeman aineisto


VERKOSTOIDUMME JA VOIMAANNUTAMME

Toimiminen zonta-kerhossa on yhteistä tekemistä ja ystävyyttä. Tutustut eri aloilla työskenteleviin ihmisiin ja havaitset omat ja toisten vahvuudet ja erityistaidot. Zonta-toiminta on iloinen ja hyödyllinen tapa edistää naisten ja tyttöjen asemaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Toimimme 66 maassa ja meillä on jäseniä 30 000, toiminta-ajatuksemme, tulevaisuuden visiomme ja tavoitteemme on kaikille yhteinen.