KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

UN WOMEN AND ZONTA INTERNATIONAL 2016

UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka talks about collaboration with Zonta International and looks ahead to Sustainable Development Goal #5.

YK:n jäsenvaltiot sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta.

Zonta International, piiri ja kerhot keskittyvät ensisijaisesti tavoitteeseen 5.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma 2016-30 sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Tavoite 5: Naisten ja tyttöjen sukupuolisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen:

  • Kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuvat väkivallan muodot on lopetettava.
  • Kaikki sellaiset käytänteet ja perinteet, jotka saattavat heikentää naisten ja tyttöjen. fyysistä, henkistä ja sukupuolista terveyttä on lopetettava.
  • Naisten työlle kotona on annettava sille kuuluva tunnustus ja arvo.
  • Naisia ja tyttöjä on kannustettava vaatimaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua kaikkeen poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
  • Naisten oikeudet seksuaaliseen ja suvunjatkamiseen liittyvään terveyteen on turvattava.
  • Menettelytapapolitiikkaa ja lakeja sukupuolisen tasa-arvon varmistamiseksi on edistettävä