De första Jane M Klausman Women in Business -stipendierna beviljades 1998 till kvinnor som studerade för examen inom handel med målet att nå en karriär som företagsledare. Programmet kunde inrättas tack vare en testamentdonation av Jane M Klausman, medlem i Zonta Club of Syracuse, New York, USA, och Zonta Internationals parlamentariker 1990–1995. Under sin karriär verkade MS Klausman som professionell sekreterare, parlamentariker och privatföretagare.

Jane M Klausman in Business -stipendier beviljas kvinnor som studerar inom handel och som har visat betydande förmåga inom branschen.

Zonta International erbjuder stipendier på 1 000 US$ för en ansökande på distriktsnivä och 12 internationella stipendier á 7 000 US$.

Kvinnor kan ansöka om stipendiet då de studerar handel eller därtill hörande ämnen i universitet, yrkeshögskolor eller motsvarande läroinrättningar och, vid tiden för ansökan, har studerat minst ett år för lägre examen. Ansökan är möjlig upp till det sista årets studier för Master´s Degree.

Man ansöker om stipendium via klubbarna. JMK-ansökningarna skall skickas till Zonta e-Club of Finland före utgången av angiven ansökningstid. e-Club väljer den kandidat vars ansökan skickas vidare till Distrikt 20:s stipendiekommitténs ordförande inom utsatt tid. Stipendiekommittén skickar den utvalda ansökningen till Distrikt 20 Governor som i sin tur skickar ansökan vidare till Zonta Internationals huvudkontor, igen inom utsatt tid. Zonta International publicerar stipendiaterna i medlet av oktober.