MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

Zonta Internationalin tavoitteet

Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti palvelutoiminnan ja vaikuttamisen avulla.

Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.

Zonta-strategian jalkautus kerhossamme