Tervetuloa Helsinki IV:n kerhosivuille

Olemme aktiivinen ja iloinen Zonta-kerho!


Hae mentoriksi tai aktoriksi Zonta-mentorointiohjelmaan

Hyvät Zonta-sisaret,

Aloitamme syyskuussa uuden mentorointikierroksen ja kutsumme Sinut hakemaan mentorointiin. Aikaisemmat kokemukset ovat olleet positiivisia, ja pyrimme jälleen toteuttamaan mahdollisimman mielenkiintoisen mentorointiohjelman kokeneiden mentoreiden ja aktoreiden (mentoroitavien) välillä.

Mentoroinnin tavoitteena  on:

  • auttaa naisia heidän ammatillisessa kehityksessään
  • kehittää osaamista johtamiseen tai johonkin muuhun täsmätaitoon sekä omassa työssä että Zonta-toiminnassa
  • luoda verkostoja
  • antaa onnistuneita oppimiskokemuksia ohjelmaan osallistuville
  • vahvistaa henkilökohtaisia osaamisalueita ja löytää uusia näkökulmia omaan osaamiseen

Ohessa hakulomake sekä mentoreille että aktoreille. Hakuaika päättyy 31.8.

Lähetä täytetty lomake (linkki alla) osoitteella helenaetapper@gmail.com. Tulokset parien tai ryhmien valinnasta ilmoitetaan 15.9. ja kick off -tilaisuus pidetään 30.9.

Mentorointikoordinaattorina toimii Helena Tapper ja tiimissä ovat Anja Rouhiainen, Satu Koivu ja Katriina Järvenpää.

Tervetuloa mentorointiin!
Helena Tapper

Hakulomake mentorointiohjelmaan

 

Tervetuloa Zonta-mentorointiohjelmaan!

Zonta-mentorointiohjelma                      syksy 2019 – kevät 2020

 

Tervetuloa kolmanteen Zonta-mentorointiohjelmaan!  Olemme saaneet runsaasti myönteistä palautetta kahdesta aikaisemmasta mentorointikierroksesta  ja järjestämme nyt kolmannen mentorointiohjelman. Haemme sekä mentoreita että aktoreita eli mentoroitavia.

Mentoroinnin tavoitteet:

Miksi mentorointia tarvitaan? Mihin mentorointi tähtää? Tässä muutamia mentoroinnin tavoitteita:

• Auttaa naisia heidän ammatillisessa kehityksessään
• Kehittää osaamista johtamiseen tai johonkin muuhun täsmätaitoon
• Luoda verkostoja
• Antaa onnistuneita oppimuskokemuksia ohjelmaan osallistuville
• Vahvistaa  henkilökohtaisia osaamisalueita ja löytää uusia näkökulmia omaan osaamiseen

Haku:  Hakulomakkeet julkaistaan verkossa zonta.fi-sivuilla 1.8. 2019. Hakuaika mentoreille ja aktoreille päättyy 31. 8. 2019.

Aikataulu:

Mentorointiparit ilmoitetaan 15. 9. 2019
Kick-off tilaisuus 30. 9. 2019
Mentorointi alkaa 1. 10. 2019 ja päättyy 31. 5. 2020
Väliarviointiseminaari 12.2. 2020
Päätösseminaari 15.6. 2020

Mentorointiprosessi:
– mentoroinnin tavoitteista ja aikataulusta sovitaan kirjallisesti mentorointisopimuksessa.
– ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan yhteiset tavoitteet ja luodaan luottamus yhteisestä prosessista
– keskimäärin yksi tapaaminen kuukaudessa joustavasti keskinäisellä sopimuksella
– tapaamisten sopiminen on aktorin vastuulla
– tapaamisissa sovitaan seuraavan kerran teemat ja tavoitteet
– väliarviointi järjestetään mentoroinnin puolessa välissä, helmikuussa 2020
– mentoroinnin palaute annetaan ohjelman päätteeksi (mentori ja aktori täyttävät palautelomakkeen)

Tapaamiset:
– mentori ja aktori heille sopivan tapaamispaikan ja ajan
– tapaamiset voidaan järjestää myös netissä, kokemukset siitä ovat positiivisia
– tapaaminen noin kerran kuukaudessa

Tämä on ennakkoilmoitus mentoroinnista, hakulomakkeet tulevat zonta.fi-sivuille 1.8. 2019.

Kannattaa hakea mukaan mentorointiin! Kokemus on antoisa, opettavainen ja luo uusia näkökulmia omaan osaamiseen ja toimintaan.

Parhain terveisin,

Zonta mentorointitiimi:
Helena Tapper (koordinaattori),  helenaetapper@gmail.com
Anja Rouhiainen, anja.rouhiainen@kolumbus.fi
Satu Koivu, satuakoivu@gmail.com

Kansainväliset palveluprojektit ja jäsenten palvelu maaliskuun kuukausikokouksen aiheina

Maaliskuun kuukausikokouksessa keskityttiin Zontien kansainvälisiin palveluprojekteihin sekä jäsenhankinnan ja -palvelun haasteisiin.

Hallituksen jäsen Anna-Maija Hirvi kertoi lyhyesti kauden 2018-2020 kansainvälisistä projekteista ja suositteli lämpimästi tutustumista zonta.fi -sivustolta löytyvään palvelutoiminnasta kertovaan informaatioon ja linkkien kautta eteneviin projektikuvauksiin. Jokohaman ZI Convention 2018-päätöksen mukaisesti YK:n järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettaviin kolmeen hankkeeseen lahjoitetaan 4 miljoonaa dollaria kuluvalla kaksivuotiskaudella.

Aluejohtajamme (Alue 1) Mari Holopaisen kanssa keskusteltiin järjestömme haasteista ja alueellisesta yhteistyöstä.  Suurin, koko piiriä koskeva haasteemme on jäsenhankinnan edistäminen ja jäsenten palvelu.
– Piirissä on vajaat 1600 jäsentä. Olemmeko liian pieni joukko saadaksemme viestimme tärkeästä työstämme ja aikaansaannoksemme tunnetuiksi?
– Miten ylläpidämme kiinnostusta toimintaamme kohtaan ja saamme uusia aktiiveja? Millainen käsitys/tieto aikaansaannoksistamme ja tavoitteistamme on ympäristössämme?
– Zonta.fi – liity mukaan -sivulla sanotaan: KUKA VOI LIITTYÄ? Toimintaan ovat tervetulleita 18 vuotta täyttäneet eri alojen ammattilaiset. Jos haluat vaikuttaa ja sitoudut toimimaan naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi maailmassa, etsimme joukkoomme juuri sinua! Alle 30-vuotiaat saavat jäsenmaksusta alennusta.

Keskustelussa syntyneitä ideoita:
– Otetaan esimerkkiä muista järjestöistä, esim. Pro Martat -järjestöllä on monenlaisia tapahtumia jäsenten aktiivisuuden ylläpitämiseksi
– Tarvitaan julkisuuden valokeilassa olevia jäseniä, nuorten näkökulmaa esiin, esim. etsimällä nuorten kerhoista ja tuomalla toimintaamme oppilaitoksissa esiin, mm. sairaanhoitajat, ammattikorkeakoulut.

ZI toiminnan läpinäkyvyys, mihin jäsenmaksumme menevät
– Zonta-järjestön jäsenmaksu on korkea verrattuna moniin muihin järjestöihin, koska meillä
on merkittäviä kansainvälisiä tyttöjä ja naisia auttavia projekteja YKn alajärjestöjen kanssa.  Sovittiin, että tulevaisuudessa tiedotamme selkeämmin, mistä jäsenmaksu koostuu ja minne rahamme menevät.

Kerhon palvelukohteet
– Al-Birr Lähimmäisapu ry on sekä avustuskohde että palveluprojektikohde (mm. hygieniakoulutus syksyisin ja ”Suomi-tietous” -paketin suunnittelu). Avustuksin tuetaan myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten palvelevan puhelimen vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista. Vanajan avovankilaan myönnetään vuosittain kaksi stipendiä kouluttautumisessa kunnostautuneille. Lisäksi kerhomme on myöntänyt stipendejä ZI:n kansainvälisten stipendien parhaille hakijoille.

ZAU-kampanja
– Tuotemyynnillä (lapaset, korut, heijastimet) emme aivan saavuttaneet meille asetettua tavoitetta.
Sen johdosta käytämme edellisen vuoden avustusvaroja voidaksemme saavuttaa ZAU-tavoitteemme: saada tyttöjä innostumaan enemmän teknologiasta. Tammikuussa 2019 järjestimme ”Tulevaisuus on tässä – vaihtoehtoja löytyy” -tilaisuuden ja Sirkka-Liisa Kärki toimitti piirin kerhoille some-aineiston kuukauden teemaan ”Naisten ja tyttöjen koulutus ja sijoittuminen työelämään”. Aineiston laativat kerhomme jäsenet.

Alueellinen toiminta

Mari Holopainen kertoi tarkemmin Alue 1:n toiminnasta.

Toukokuussa on alueen puheenjohtajien 6.5. tapaaminen, jolloin tehdään päätöksiä tulevan kauden tilaisuuksista.
– Toukokuussa (ehkä 20.5.) järjestetään kerhojen tehtävissä toimijoiden koulutus.
– Suunnitelmana on myös järjestää tilaisuus Zonta-kerhon toiminnan kehittämisestä. Tämä toteutetaan yhteistyössä Alue 5:n kanssa syyskuun puolivälissä, päivän tilaisuutena, valinnaisena päivät perjantai ja lauantai.
– Tulossa: alueellisena kerhojen yhteishankkeen osallistuminen Maailma Kylässä -tapahtumaan 25.-26.5.2019 ja heinäkuussa Suomi Areena (Porin zontat järjestävät)

Helsinki IV -kerhon tulevaa toimintaa

Kerhon puheenjohtaja Anja Rouhiainen esitteli Helsinki IV:n kevään tapahtumia ja tilaisuuksia.
– 9.4 vaalikokous Suomalaisella klubilla
– 8.5. museovierailu Amos Rexiin
– Kesäkuussa maahanmuuttajanaisten tapaaminen (’kesäretki’)
– Syyskuussa vuosikokous
– Lokakuussa naisten turvallisuuteen liittyvä teema, jonka pohjalta voisi tammikuussa järjestää myös aluekokouksen (Humanitaarisuusasiantuntijoita mukaan, esimerkiksi kerhomme jäsen Johanna Hietapakka)
– Marraskuussa ei kuukausikokousta, vaan 100-vuotisjuhlia: Juhlaseminaari 8.11. Kaupunginteatterissa ja juhlaillallinen Vanhalla Ylioppilastalolla, 9.11. piirikokous Bio Rexissä.

Lopuksi pyysimme Marilta vinkkejä ja ideoita Vantaa II -kerhosta Helsinki IV:lle:
– Varojen hankkimiseksi Zonta-kerho Vantaa on järjestänyt aiemmin musiikki- ja muotimatineoita, sitten iltamat kolme kertaa arpajaisten kera ja nyt tänä keväänä huutokaupan, jonka meklarina toimi Kaj Kunnas. Tuotto ei ollut suuri, mutta tapahtuma hyvä (tauluja, astioita, kirjoja tarjolla; tunnelma hyvä, kiitos erityisesti ”zonta-fani” Kajn)

– Yhteisesti totesimme kokouksen päätteeksi, että tarvitaan sekä uusia ideoita että myös jatkuvuutta kerhojen toimintaan.

Teksti: Anna-Maija Hirvi