Suomen Lähetysseuran tavoitteena köyhyyden poistaminen

Tutustuimme maaliskuun kuukausikokouksessa Suomen Lähetysseuran toimintaan emäntänämme Tarja Larmasuo, joka toimii Lähetysseuran hallintojohtajana. Paikalla oli 13 kerhomme jäsentä. Vierailun aluksi palvelupäällikkö Matti Huotari kertoi Lähetysseuran toiminnasta.  Päätyönä on tukea maailman köyhiä. Järjestön lähetystyötä kuvaa ”Toivon tiekartta”, jota ohjaa lähetystyön ohella maailman muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi sekä rauhan rakentaminen ja syrjittyjen oikeuksien puolustaminen. Suomen Lähetysseura toimii paikallisten seurakuntien kautta ja lähettää sekä omaa … Read More

Helmikuun kuukausikokouksessa Keltaisen Ruusun ZAU-kampanja tutuksi

Helmikuun kuukausikokouksen aiheena oli Keltaisen Ruusun kampanja, jonka esitteli Piirin Palvelutoimikunnan jäsen Mirja Tiri Espoo-Kauniainen-kerhosta. Zonta International -järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävän ZAU-kampanjan tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa ”miesten ja naisten töihin”. Naisten osallistumista matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin on syytä kannustaa, koska naiset edelleen hakeutuvat matalapalkkaisille aloille. Kampanja toteutetaan järjestämällä ZAU-kerhoja tytöille yhdessä LUMA-keskus Suomen … Read More