24.1.23 Kansainvälinen koulutuspäivä ● International Day of Education

Koulutus on ihmisoikeus

Oikeus koulutukseen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26. artiklaan. Julistuksessa vaaditaan ilmaista ja pakollista peruskoulutusta. Vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määrätään vielä, että maiden on asetettava korkeakoulutus kaikkien saataville.

Koulutus on kestävän kehityksen avain

Hyväksyessään Agenda 2030 -ohjelman syyskuussa 2015 kansainvälinen yhteisö tunnusti, että koulutus on välttämätön kaikkien 17 tavoitteen onnistumiselle. Kestävän kehityksen tavoitteen 4 päämääränä on erityisesti “varmistaa osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille” vuoteen 2030 mennessä.

Haasteet yleismaailmallisen koulutuksen saavuttamiseksi

Koulutus tarjoaa lapsille tikkaat pois köyhyydestä ja tien lupaavaan tulevaisuuteen. Silti noin 258 miljoonalla lapsella ja nuorella ympäri maailmaa ei ole mahdollisuutta päästä kouluun tai suorittaa sitä loppuun. 617 miljoonaa lasta ja nuorta ei osaa lukea ja tehdä peruslaskentaa; alle 40 prosenttia tytöistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa käy alakoulun ja noin neljä miljoonaa lasta ja nuorta on poissa koulusta. Heidän oikeuttaan koulutukseen loukataan, eikä se on hyväksyttävää.

Ilman osallistavaa ja tasapuolista, laadukasta koulutusta ja elinikäisiä mahdollisuuksia kaikille maat eivät onnistu saavuttamaan sukupuolten tasa-arvoa ja katkaisemaan köyhyyden kierrettä, joka jättää miljoonia lapsia, nuoria ja aikuisia jälkeen.

Teemapäivän kotisivu (englanniksi).


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest