EDUSTUKSET JA OHJAUSRYHMÄT


Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) • The National Council of Women of Finland • Kvinnoorganisationernas Centralförbund
Piiri 20 jäsen vuodesta 1991

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

NJKL kunniajäsenet: 2001 Ministeri Elisabeth Rehn, Zonta Internationalin kunniajäsen | 1995 varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää

www.naisjarjestot.fi

Suomen UN Women • Finlands UN Women ry
Piiri 20 jäsen vuodesta 2009

Suomen UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka toimii naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi maailmassa sekä sellaisen tasa-arvon saavuttamiseksi, jossa naiset ja miehet toimivat yhteistyökumppaneina ja hyötyvät kehityksestä, ihmisoikeuksista ja rauhasta.

Suomen UN Women valtuuskunta; professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, Zonta Club of Helsinki IV

www.unwomen.fi

Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VALA ry) • The Finnish Fundraising Association
Piiri 20 jäsen vuodesta 2010

VaLa on yhteistyöverkosto, Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä.

www.vala.fi

Suomen YK-liitto • The UN Association of Finland • Finlands FN-förbund ry
Piiri 20 jäsen vuodesta 2009

Suomen YK-liitto on kansalaisjärjestö, joka kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta sekä vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan

www.ykliitto.fi

Suomen 1325-verkosto • 1325 Network Finland
Piiri 20 liittynyt verkostoon 2011

Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita Suomen eri yliopistoista. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen UN Women. Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa.

Naiset, rauha ja turvallisuus: Suomen kansallinen toimintaohjelma 2018-2021

Verkoston edustajat: Tuija Kirvekari-Tähtinen, Helsinki IV ja Irma Ertman, Helsinki I


www.1325.fi

Akateemiset naiset • Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä
Piiri 20 liittynyt verkostoon 2007

Keväällä 2007 Zonta International Piiri 20 ja Suomen Unifem (nykyään Suomen UN Women) käynnistivät vapaaehtoispohjalta kampanjan, jonka tarkoituksena oli laajentaa Myyrmäen ryhmän opetusmalli kansalliseksi. Kampanja rahoitettiin jäsenten myymillä 40 000 keltaisella ruusuheijastimella.

Kampanjan päätyttyä Zontat etsivät työlleen jatkajaa. Kuvaan astui Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry., jolle tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen on yksi järjestön päätavoitteista. Sittemmin Luetaan yhdessä -verkoston toiminnasta on tullut olennainen osa Liiton toimintaa, jota halutaan toteuttaa sen siipien suojissa myös tulevina vuosina.

Luetaan yhdessä -verkostoa rahoittivat vuosina 2011 – 2015 Suomen Kulttuurirahasto ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Vuonna 2016 verkosto siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY, nyk. STEA) rahoituksen piiriin.

Ohjausryhmä jäsenenä Katri Yli-Viikari Zonta Club of Helsinki I


www.luetaanyhdessa.fi