EDUSTUKSET JA OHJAUSRYHMÄT


Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) • The National Council of Women of Finland • Kvinnoorganisationernas Centralförbund
Piiri 20 jäsen vuodesta 1991

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911 perustettu, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi.

NJKL vaalivaliokunnan puheenjohtaja, Terttu Utriainen, Zonta Club of Rovaniemi |

NJKL kunniajäsenet: 2001 Ministeri Elisabeth Rehn, Zonta Internationalin kunniajäsen | 1995 varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää

www.naisjarjestot.fi


Suomen UN Women • Finlands UN Women ry
Piiri 20 jäsen vuodesta 2009

Suomen UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka toimii naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi maailmassa sekä sellaisen tasa-arvon saavuttamiseksi, jossa naiset ja miehet toimivat yhteistyökumppaneina ja hyötyvät kehityksestä, ihmisoikeuksista ja rauhasta.

Suomen UN Women valtuuskunta; professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, Zonta Club of Helsinki IV

www.unwomen.fi


Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VALA ry) • The Finnish Fundraising Association
Piiri 20 jäsen vuodesta 2010

VaLa on yhteistyöverkosto, Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä.

www.vala.fi


Suomen YK-liitto • The UN Association of Finland • Finlands FN-förbund ry
Piiri 20 jäsen vuodesta 2009

Suomen YK-liitto on kansalaisjärjestö, joka kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta sekä vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan

www.ykliitto.fi


Suomen 1325-verkosto • 1325 Network Finland
Piiri 20 liittynyt verkostoon 2011

Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita Suomen eri yliopistoista. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen UN Women. Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa.

Verkoston puheenjohtajana; professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, Zonta Club of Helsinki IV

www.1325.fi