Zontat vaikuttavat maailmanlaajuisesti yhteiseksi hyväksi, tavoitteena edistää naisten ja tyttöjen voimaantumista ja suojata heidän ihmisoikeuksiaan. Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut konsultatiivisen kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 ja se on ollut edustettuna Euroopan neuvostossa vuodesta 1983.

Zonta International, piirit, alueet ja kerhot laativat kannanottoja vaikuttaakseen kuulemisiin sekä lainsäädäntöön naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa. Zonta-kerhot seuraavat lakeja ja käytäntöjä ja niiden vaikutuksia naisiin. Kerhot osallistuvat kuulemisiin oman alueensa vaikuttajien ja päättäjien kanssa. Zontat järjestävät tilaisuuksia lisätäkseen paikallisella tasolla tietoisuutta naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa.

  • Lue täältä Tampereen zontien paikallisesta vaikuttamistyöstä!

UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka talks about collaboration with Zonta International and looks ahead to Sustainable Development Goal #5.

Kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkin huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja edistämisestä vuoteen 2030 asti. Ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen. Zonta International keskittyy ensisijaisesti tavoite 5:een.

Tavoite 5
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

  • Lopettaa tyttöihin ja naisiin kohdistuva syrjintä, väkivalta ja haitalliset käytännöt, kuten lapsiavioliitot ja naisten sukupuolielinten silpominen. Edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
  • Taata naisille yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, omistajuuteen, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin.

MAAILMANLAAJUINEN KAMPANJA – TIEDOSTAMISESTA TOIMINTAAN
Zonta International käynnisti vuonna 2012 kampanjan Zonta Says NO  –  Zonta sanoo EI. Maailmanlaajuisen kampanjan tarkoituksena on lisätä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvää tietoisuutta kaikkialla maailmassa.

Vuosittain toteutetaan 16 päivää kestävä kampanja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan marraskuun 16. päivästä joulukuun 10. päivään. Kampanjan aikana Zonta-kerhot ja Zontan jäsenet kaikkialla maailmassa toimivat ja vaikuttavat lopettaakseen sukupuoleen kohdistuvan väkivallan sen kaikissa muodoissa.

Marraskuun 25. päivästä joulukuun 10. päivään Zontat ympäri maailman lisäävät tietoisuutta ja vaikuttavat, Zontat sanovat ei naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Kampanja on osa 16 päivää aktivismia kampanjaa. Kuvasarja kertoo Zontien toiminnasta ympäri maailman.