Puheenjohtaja Tuija Kanto-Hannula

 • +358 503443233
 • tuijakh[at]icloud.com
 • xxxx
 • Whatsapp

Varapuheenjohtaja Raija Sandberg

 • raijam.sandberg[at]gmail.com
 • +358 451330300
 • Whatsapp
 • xxxx
 • linkedin-linkki
 • xxxx

Sihteeri, webmaster Annukka Vuorinen

 • annukka.vuorinen[at]fimnet.fi
 • +358 46 876 9190
 • xxxx
 • linkedin-linkki
 • xxxx
 • Whatsapp

Rahastonhoitaja Tarja Haapala

 • tarja.haapala[at]Tampere.fi
 • +358 400 935343
 • xxxx
 • linkedin-linkki
 • xxxx
 • Whatsapp


Jäsen, tietosuoja-asiat Päivi Rantala

 • +358 400667632
 • toiminta.paivirantala(at)outlook.com
 • xxxx
 • linkedin-linkki
 • xxxx
 • Whatsapp

Jäsen, Elina Kulovesi

 • +358 400405202
 • kulovesielinam[at]gmail.com
 • xxxx
 • linkedin-linkki
 • xxxx
 • Whatsapp