PRESSMEDDELANDE | LEHDISTÖTIEDOTE

 

PRESSMEDDELANDE

ZONTA CLUB OF RASEBORG – RAASEPORI har lämnat in ett initiativ till Raseborgs stad, för att det i skolorna skulle finnas gratis mensskydd till hands till de unga kvinnorna och firar Flickdagen med att dela ut mensskydd i de lokala skolorna och i Dragsvik.

Onsdagen den 11 oktober firas den internationella flickdagen.

I FN:s generalförsamlings deklaration år 2011 skapades en ny FN-temadag som stöder hela världens alla flickors rättigheter, de utmaningar de stöter på och välgrundade krav för att skapa bättre möjligheter för dem att leva utan diskriminering och våld.

Flickdagen 11.10 främjar möjligheter för flickor i hela världen, till exempel genom att stöda deras skolgång och utbildning och kräva ett slut på diskriminerande fördomar.

Zonta Club of Raseborg – Raasepori har lämnat in ett initiativ till Raseborgs stad, för att i skolorna skulle finnas till hands mensskydd till de unga kvinnorna (se bilaga).

Zonta-klubben firar Flickdagen med att dela ut gratis mensskydd i de lokala högstadierna, gymnasierna och till de kvinnliga beväringarna i Dragsvik.

“Delipap Oy tillverkar sina produkter i Raseborg och de nappade genast på vårt initiativ och donerade mensskydd åt oss att dela ut”, berättar Lea Adolfsson som är Zonta-klubbens kassör. ”Vi vill också samtidigt föra fram lokala företag med inhemsk produktion och på detta sätt göra flickornas sak hörd.”

På onsdag kväll (11.10) ordnar Kulturhuset Karelia i Ekenäs evenemanget ”Karelia Goes Girl Power”. Här deltar Zonta-klubben med ett välgörenhetslotteri i pausen. Det är ännu möjligt att köpa biljetter till konserten. På scenen står bland andra Annika Cleo, Tika och Sofia Fri.

Medlemmarna i den lokala Zonta-klubben samlas en gång i månaden för att diskutera aktuella ärenden och besöka lokala företag och organisationer. Samarbete görs även över kommun- och landsgränser för att nå målen som takorganisationen Zonta International ställt upp.

 

Tilläggsuppgifter:

Zonta club of Raseborg Raasepori Åsa A. Westerlund, ordförande, +358 40 829 50 905, aa.westerlund@gmail.com

Lea Adolfsson, kassör, +358 40 589 7949, lea@adolfsson.net

 

LEHDISTÖTIEDOTE

ZONTA CLUB OF RASEBORG RAASEPORI on tehnyt aloitteen ilmaisten kuukautissuojien jakamisesta Raaseporin kaupungin alueen lukioissa ja perusopetuksen kouluissa ja juhlistaa tyttöjen päivää jakamalla kuukautissuojia paikallisiin kouluihin.

Keskiviikkona 11.10. vietetään kansainvälistä Tyttöjen päivää.

YK:n yleiskokouksen julistus vuonna 2011 loi uuden YK-teemapäivän, joka tukee kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa ja perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa.

Tyttöjen päivänä 11. lokakuuta edistetään tyttöjen osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla tyttöjen koulutusta ympäri maailman ja vaatimalla loppua syrjiville ennakkoluuloille.

Zonta Club of Raseborg – Raasepori on tehnyt aloitteen Raaseporin kaupungille, jotta kouluissa olisi aina saatavilla ilmaisia kuukautissuojia nuorille naisille. (kts. LIITE)

Zonta-kerho juhlistaa Tyttöjen päivää jakamalla ilmaisia kuukautissuojia paikallisiin yläkouluihin, lukioihin sekä Dragsvikin naispuolisille varusmiehille.

“Delipap Oy, joka valmistaa tuotteitaan Raaseporissa, lähti innolla mukaan projektiin ja lahjoitti meille eteenpäin jaettavaksi kuukautissuojia” kertoo Lea Adolfsson, yhdistyksen rahastonhoitaja. Haluamme näin saada tyttöjen asiaa kuuluville ja tuoda myös esiin paikallisia yrityksiä sekä kotimaisuutta!

Keskiviikko-iltana 11.10. Zonta-kerho osallistuu Tammisaaren kulttuuritalo Kareliassa järjestettävään Karelia Goes Girl Power- konserttiin järjestämällä hyväntekeväisyysarpajaiset väliajalla. Konserttiin on vielä mahdollista ostaa lippuja (netticket.fi). Lavalla nähdään mm. Annika Cleo, Tika sekä Sofia Fri.

Raaseporin Zonta-kerhon jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä vierailee paikallisissa yrityksissä ja yhdistyksissä. Teemme yhteistyötä myös yli kunta- ja maarajojen kattojärjestömme Zonta Internationalin päämäärien saavuttamiseksi.

 

Lisätietoja: Zonta Club of Raseborg – Raasepori Åsa A. Westerlund, puheenjohtaja, +358 40 829 50 905, aa.westerlund@gmail.com

Lea Adolfsson, rahastonhoitaja, +358 40 589 7949, lea@adolfsson.net

 

BILDER | KUVAT

Arbets-och studieombudsman Odessa Holmberg, Beväringskommitténs ordförande Kaisla Dahlqvist och Zontas representant Lea Adolfsson

Rektor Esbjörn Hägerstedt tog emot gåvan i- Karis-Billnäs Gymnasium

Rehtori Esbjörn Hägerstedt otti vastaan Karis-Billnäs lukion lähetyksen

Hakarinne skolas rektor Anne Rautaparta. Till höger är Zonta representanterna Lea Adolfsson och i mitten Anne-Maj Paldanius-Rehn.

Hakarinne rehtori Anne Rautaparta. Oikealla Zontia edustaa Lea Adolfsson sekä Anne-Maj Paldanius-Rehn kuvassa keskellä.

Tammisaaren lukiossa lähetyksen vastaanottivat oppilaskunnan edustajat Carolina Friman sekä Oskar Wikström

Ekenäs Gymnasiums elevkårens Carolina Friman och Oskar Wikström

Karis finska gymnasiums rektor Sanna Laitila tar emot gåvan

Karjaan lukion rehtori Sanna Laitila vastaanottamassa lahjaa tytöille

Zonta-klubbens Kvinnobragd-utmärkelse går i år till Nina Björkman

Zonta-klubben i Raseborg har sedan 2019 delat ut utmärkelsen Kvinnobragd till kvinnor i regionen som klubben velat lyfta upp. Utmärkelsen har hittills gått till:

  • Anja Karjalainen, grundare och mångårig ordförande för Mielenterveysyhdistys Kaippari ry (2019)
  • lic. Satu Kaksonen för sin trogna arbetsinsats för de barnneurologiska patienterna i Raseborg (2020)
  • Anna Alm, för sitt engagemang som samhällspåverkare och förebild för såväl yngre som äldre raseborgare (2021)

Årets utmärkelse Kvinnobragd 2022 går till Nina Björkman för hennes forskning inom islamisk fundamentalism, ett ämne som är mycket aktuellt med tanke på det nuvarande geopolitiska läget och kvinnors situation i den muslimska världen. Nina har dessutom sedan 2011 aktivt arbetat för en förbättring av unga kvinnors situation i Kenya bland annat genom att grunda föreningen MEERY rf i Raseborg som stöder ett skyddshem i Kenya. Ninas arbete och verksamhet är helt i linje med Zonta Internationals egna internationella projekt.

Zonta-klubben i Raseborg anser att Nina är en raseborgare som med sitt personliga och konkreta engagemang inspirerar till välgörenhet och internationellt ansvarsbärande. Utmärkelsen överräcks på den internationella kvinnodagen tisdagen den 8 mars.

Vem är Nina Björkman?

Nina bor alltså i Ekenäs, Raseborg, och doktorerar för tillfället inom religionsvetenskap vid Åbo Akademi, närmare bestämt om islamisk fundamentalism ur ett dekolonialt perspektiv. När tillfälle ges föreläser hon i islamrelaterade ämnen vid universitetet eller för bland andra lärare, dagispersonal och personal inom vården, det kan gälla till exempel frågor kring muslimer i Finland eller flyktingkrisen i Mellanöstern.

När Nina var 10 år reste familjen bort från lilla Ekenäs och vistades ett år i Israel och Egypten då hennes pappa jobbade för FN. Hur påverkade det här året henne?

  • Där förstod jag att det finns olika sorters mänskor och mänskoöden. Jag såg mänskor som levde i fattigdom och reagerade rätt starkt på orättvisorna, säger Nina. Och jag blev medveten om min egen situation, hur annorlunda den var. Min barnadröm som 11-åring var att som vuxen komma tillbaka till Egypten och bygga ett barnhem där.

Efter hemkomsten och när Nina blev lite äldre insåg hon att hennes bild av Mellanöstern var så mycket mera nyanserad än andras. Hon förstod att många här hemma hade skarpa, ofta negativa, åsikter om till exempel hurudana muslimerna är, om kvinnors ställning i den muslimska världen, om att det är otryggt att leva där. I det skedet dök en önskan upp om att kunna räta ut de frågetecken och felaktiga föreställningar som var så allmänna, både för henne själv och för andra, genom undervisning.

Men i ungdomen hade Nina också tankar på andra yrken; barnskötare, diakonissa, socialarbetare… Slutligen var det Sture Lindholm, den omtyckta läraren och studiehandledaren i Ekenäs gymnasium, som föreslog religionsvetenskap för Nina. Och att Nina idag arbetar på sin doktorsavhandling i just det ämnet bevisar väl hur rätt han hade.

Har bott och rest mycket i Mellanöstern och Nordafrika

När Nina listar de länder hon rest i, och vissa har hon även bott i, är det en spännande och kanske inte så vanlig lista hon rabblar upp: Första utlandsresan på egen hand gick till Marocko, därefter styrdes kosan till Tunisien, Libanon, Vietnam, Turkiet… Inom studierna och forskningen vid Åbo Akademi har många spännande resor gjorts, bland andra en studieresa till Iran år 1999. Listan fortsätter med Indien, Benin, Armenien, Sydkorea… Nina har goda språkkunskaper också i arabiska; hon har studerat språket bland annat vid det amerikanska universitetet i Kairo och vid Damaskus universitet.

Pandemin har naturligtvis påverkat också Ninas liv – inga resor och enbart distansarbete har gjort att det varit utmanande att få inspiration. Men nu planeras en resa till Kenya på hösten som Nina hoppas ska bli av.

Lokalt arbete

Nina Björkman var under flyktingkrisen 2015 mycket aktiv lokalt och arbetade som volontär på en av mottagningscentralerna i Karis, där hon bland annat kom att undervisa i svenska. Hon arbetade också som stöd för en invandrarfamilj i akut kris.

År 2016 grundade hon ett mellanösterninspirerat café och kulturcentrum i Ekenäs, där asylsökande fick anställning. Verksamheten pågick ett år under vilket Nina brände ut sig. Med facit på hand konstaterar Nina att hon som inte hade någon företagarbakgrund bet av en för stor bit av kakan och att konceptet kanske var för främmande för en liten stad som Ekenäs.

Föreningen MEERY

Nina är grundare av och ordförande för föreningen MEERY rf i Raseborg. Namnet är en förkortning av “Making an Effort to Empower Rescued Youth” och föreningen grundades 2019 för att bl. a stöda skyddshemmet Mary Faith Children Center i Kenya för barn som blivit utsatta för sexuellt våld. Föreningens namn syftar på att man inom föreningen ”gör pengar på skräp”, d.v.s. tillverkar produkter av återvunnet material, som man säljer till förmån för flickorna.

Men föreningens ursprung går mycket längre tillbaka än så. Då hon bodde i Åbo för tio år sedan drev Nina en stickningsklubb för vänner och bekanta, där man stickade babykoltar. Nina beskriver den verksamheten som ett ”initiativ för att skapa välmående” – utan konkret mål annat än att försöka hitta ett barnhem i Kenya dit de kunde skänka det som tillverkats.

Gladys och Mary – två viktiga kenyanska kvinnor

Under 2010 – 2011 arbetade Ninas pappa ett år i Kenya och då passade Nina, hennes mamma och hennes son på att åka dit på besök. Väl där bad Nina hushållerskan Gladys om tips för att hitta målet för den hjälp Nina visste att hon ville förmedla. Gladys visade Nina till ett fint barnhem där Nina snabbt kunde konstatera att stickklubbens hjälp inte skulle komma till stor nytta, för de hade redan vad de behövde. Så Nina frågade Gladys en gång till:

  • Finns det något ställe där vår lilla hjälp kan komma till faktisk nytta?

Då öppnades vägen till den lokala socialarbetaren Mary och skyddshemmet Mary Faith Children Center i Nairobi där sju flickor bodde i en tillbyggnad invid en förskola… Mötet med de svåra livsödena där skulle resultera i ett långt och viktigt engagemang för Nina.

  • Där behövdes inte babykoltar, men definitivt vår hjälp, säger Nina

Efter en sömnlös natt och rådslag med vänner i Finland beslöt Nina att försöka hjälpa just dessa flickor, och andra flickor i samma utsatta situation. Så år 2011 då Nina kom hem från Kenya tog hon fram påsen med ljusrester hon samlat ”för utifall att” och började stöpa ljus för att stöda verksamheten i det kenyanska skyddshemmet.

MEERY rf får idag sina inkomster från medlemsavgifter och direkta donationer, men ca hälften av föreningens intäkter kommer från olika slags hantverk som föreningen säljer, till största delen färggranna ljus av återvunnet stearin som stöps i Ninas källare och säljs på olika tillställningar.

Föreningen trotsar pandemin!

Trots pandemin har föreningen vuxit under de senaste två åren, både till medlemsantalet och i form av mängden pengar som kunnat skickas till skyddshemmet i Kenya. Idag har Mary Faith Children Center hand om sjuttio barn och verkar i ett tryggt hus.

Däremot är det för tillfället lite kaos på verkstadsfronten hemma i Ekenäs, då en vattenskada föranledde en källarrenovering. Men under tiden stöper Nina ljusen i sitt kök – precis som för tio år sedan.

 

Zonta förtroendeposter

Zonta International District 20 ordnade det femtionde distriktsmötet på Imatra Spa 8-10.10 2021. 180 zontor deltog i mötet och vår internationella vicepresident Ute Scholz från Bremen i Tyskland representerade den internationella styrelsen.

Distriktsmötet är det högsta beslutande organet i Finland och zontor från sammanlagt 63 klubbar i Finland och Estland är där företrädda. Mötet var mycket inspirerande med många livliga diskussioner, samt personval inför den kommande perioden 1.6 2022 – 31.5 2024.

Distriktsmötes värdklubb, Zonta klubb Imatra, hade valt som tema för distriktsmötet NAISTEN VUOKSI, som väl kan översättas med FÖR ALLA KVINNOR – FOR ALL WOMEN.

Medlemmar från Raseborg-Raasepori Zonta Club r.f. blev invalda på tre viktiga poster:

  • Pirkko Grönroos valdes till vice governor för Distrikt 20.
  • Lea Adolfsson invaldes i medlemskommittén och
  • Anne-Maj Paldanius-Rehn återvaldes till Distrikts 20 Lisa Andström Stipendkommittens ordförande.

Nedan finns bilder från distriktmötet.