Självkänsla och stresshantering teman på välmåendeseminarium på den Internationella Flickdagen 11.10

Raseborg-Raasepori Zonta club uppmärksammade i år Internationella Flickdagen genom att ordna ett välmåendeseminarium i Ekenäs gymnasium för niondeklassister och andra stadiets studerande i Ekenästrakten. Kvällen började med att Pirkko Grönroos, från den lokala klubben, berättade om vad zonta är och kort om de internationella serviceprojekten under den pågående arbetsperioden som började 1.6. Hon lyfte speciellt fram projektet för att stoppa … Read More

Vem som helst kan utsättas för trakasserier på digitala medier

Digitala medier hör i dagens värld till så väl vuxnas som barns och ungdomars vardag. De har medfört otaliga nya möjligheter och sätt att kommunicera, men också en mörk baksida som har att göra med trakasserier i digitala medier. Speciellt #metoo-kampanjen har lyft fram alla de olika former av trakasserier som förekommer; mobbning, förlöjligande, användning av glåpord, förolämpningar, isolering samt sexuella … Read More