Zonta förtroendeposter

Zonta International District 20 ordnade det femtionde distriktsmötet på Imatra Spa 8-10.10 2021. 180 zontor deltog i mötet och vår internationella vicepresident Ute Scholz från Bremen i Tyskland representerade den internationella styrelsen. Distriktsmötet är det högsta beslutande organet i Finland och zontor från sammanlagt 63 klubbar i Finland och Estland är där företrädda. Mötet var mycket inspirerande med många livliga … Read More