RASEBORG-RAASEPORI ZONTA CLUB

Klubben har varit verksam sedan 1968. Fram till år 2009 hette klubben Ekenäs-Tammisaari Zonta Club. Klubbens officiella språk är svenska, men vi använder båda inhemska enligt behov och även andra språk om det behövs och vi behärskar dem.

Vi är ca. 40 medlemmar, trevliga kvinnor i olika åldrar med varierande bakgrund. Vi möts upp en gång i månaden för att diskutera aktuella ämnen och äta god mat. Ibland besöker vi t.ex. lokala företag eller bjuder in intressanta gästföreläsare.

Vi ordnar olika evenemang för att samla in pengar till internationella och lokala insamlingsmål. Insamlade pengar används till projekt som förbättrar kvinnors ställning i samhället.

Kerho on perustettu vuonna 1968, vuoteen 2009 asti kerho toimi nimellä Ekenäs-Tammisaari Zonta Club. Kerhon virallinen kieli on ruotsi, mutta toimimme molemmilla kotimaisilla sekä tarpeen mukaan muillakin kansainvälisillä kielillä.

Jäsenmäärämme on n.40, koostuen eri-ikäisistä sekä vaihtelevilla taustoilla olevista naisista. Kokoonnumme kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista sekä nauttimaan hyvästä ruoasta. Joskus teemme vierailuja paikallisiin yrityksiin / yhdistyksiin tai kutsumme mielenkiintoisia vierailevia luennoitsijoita.

Keräämme rahaa kansainvälisiin ja paikallisiin varainhankintakohteisiin järjestämällä erilaisia ​​tapahtumia. Kerätyt varat käytetään hankkeisiin, jotka parantavat naisten asemaa yhteiskunnassa.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.