Zonta-klubbens Kvinnobragd-utmärkelse går i år till Nina Björkman

Zonta-klubben i Raseborg har sedan 2019 delat ut utmärkelsen Kvinnobragd till kvinnor i regionen som klubben velat lyfta upp. Utmärkelsen har hittills gått till:

  • Anja Karjalainen, grundare och mångårig ordförande för Mielenterveysyhdistys Kaippari ry (2019)
  • lic. Satu Kaksonen för sin trogna arbetsinsats för de barnneurologiska patienterna i Raseborg (2020)
  • Anna Alm, för sitt engagemang som samhällspåverkare och förebild för såväl yngre som äldre raseborgare (2021)

Årets utmärkelse Kvinnobragd 2022 går till Nina Björkman för hennes forskning inom islamisk fundamentalism, ett ämne som är mycket aktuellt med tanke på det nuvarande geopolitiska läget och kvinnors situation i den muslimska världen. Nina har dessutom sedan 2011 aktivt arbetat för en förbättring av unga kvinnors situation i Kenya bland annat genom att grunda föreningen MEERY rf i Raseborg som stöder ett skyddshem i Kenya. Ninas arbete och verksamhet är helt i linje med Zonta Internationals egna internationella projekt.

Zonta-klubben i Raseborg anser att Nina är en raseborgare som med sitt personliga och konkreta engagemang inspirerar till välgörenhet och internationellt ansvarsbärande. Utmärkelsen överräcks på den internationella kvinnodagen tisdagen den 8 mars.

Vem är Nina Björkman?

Nina bor alltså i Ekenäs, Raseborg, och doktorerar för tillfället inom religionsvetenskap vid Åbo Akademi, närmare bestämt om islamisk fundamentalism ur ett dekolonialt perspektiv. När tillfälle ges föreläser hon i islamrelaterade ämnen vid universitetet eller för bland andra lärare, dagispersonal och personal inom vården, det kan gälla till exempel frågor kring muslimer i Finland eller flyktingkrisen i Mellanöstern.

När Nina var 10 år reste familjen bort från lilla Ekenäs och vistades ett år i Israel och Egypten då hennes pappa jobbade för FN. Hur påverkade det här året henne?

  • Där förstod jag att det finns olika sorters mänskor och mänskoöden. Jag såg mänskor som levde i fattigdom och reagerade rätt starkt på orättvisorna, säger Nina. Och jag blev medveten om min egen situation, hur annorlunda den var. Min barnadröm som 11-åring var att som vuxen komma tillbaka till Egypten och bygga ett barnhem där.

Efter hemkomsten och när Nina blev lite äldre insåg hon att hennes bild av Mellanöstern var så mycket mera nyanserad än andras. Hon förstod att många här hemma hade skarpa, ofta negativa, åsikter om till exempel hurudana muslimerna är, om kvinnors ställning i den muslimska världen, om att det är otryggt att leva där. I det skedet dök en önskan upp om att kunna räta ut de frågetecken och felaktiga föreställningar som var så allmänna, både för henne själv och för andra, genom undervisning.

Men i ungdomen hade Nina också tankar på andra yrken; barnskötare, diakonissa, socialarbetare… Slutligen var det Sture Lindholm, den omtyckta läraren och studiehandledaren i Ekenäs gymnasium, som föreslog religionsvetenskap för Nina. Och att Nina idag arbetar på sin doktorsavhandling i just det ämnet bevisar väl hur rätt han hade.

Har bott och rest mycket i Mellanöstern och Nordafrika

När Nina listar de länder hon rest i, och vissa har hon även bott i, är det en spännande och kanske inte så vanlig lista hon rabblar upp: Första utlandsresan på egen hand gick till Marocko, därefter styrdes kosan till Tunisien, Libanon, Vietnam, Turkiet… Inom studierna och forskningen vid Åbo Akademi har många spännande resor gjorts, bland andra en studieresa till Iran år 1999. Listan fortsätter med Indien, Benin, Armenien, Sydkorea… Nina har goda språkkunskaper också i arabiska; hon har studerat språket bland annat vid det amerikanska universitetet i Kairo och vid Damaskus universitet.

Pandemin har naturligtvis påverkat också Ninas liv – inga resor och enbart distansarbete har gjort att det varit utmanande att få inspiration. Men nu planeras en resa till Kenya på hösten som Nina hoppas ska bli av.

Lokalt arbete

Nina Björkman var under flyktingkrisen 2015 mycket aktiv lokalt och arbetade som volontär på en av mottagningscentralerna i Karis, där hon bland annat kom att undervisa i svenska. Hon arbetade också som stöd för en invandrarfamilj i akut kris.

År 2016 grundade hon ett mellanösterninspirerat café och kulturcentrum i Ekenäs, där asylsökande fick anställning. Verksamheten pågick ett år under vilket Nina brände ut sig. Med facit på hand konstaterar Nina att hon som inte hade någon företagarbakgrund bet av en för stor bit av kakan och att konceptet kanske var för främmande för en liten stad som Ekenäs.

Föreningen MEERY

Nina är grundare av och ordförande för föreningen MEERY rf i Raseborg. Namnet är en förkortning av “Making an Effort to Empower Rescued Youth” och föreningen grundades 2019 för att bl. a stöda skyddshemmet Mary Faith Children Center i Kenya för barn som blivit utsatta för sexuellt våld. Föreningens namn syftar på att man inom föreningen ”gör pengar på skräp”, d.v.s. tillverkar produkter av återvunnet material, som man säljer till förmån för flickorna.

Men föreningens ursprung går mycket längre tillbaka än så. Då hon bodde i Åbo för tio år sedan drev Nina en stickningsklubb för vänner och bekanta, där man stickade babykoltar. Nina beskriver den verksamheten som ett ”initiativ för att skapa välmående” – utan konkret mål annat än att försöka hitta ett barnhem i Kenya dit de kunde skänka det som tillverkats.

Gladys och Mary – två viktiga kenyanska kvinnor

Under 2010 – 2011 arbetade Ninas pappa ett år i Kenya och då passade Nina, hennes mamma och hennes son på att åka dit på besök. Väl där bad Nina hushållerskan Gladys om tips för att hitta målet för den hjälp Nina visste att hon ville förmedla. Gladys visade Nina till ett fint barnhem där Nina snabbt kunde konstatera att stickklubbens hjälp inte skulle komma till stor nytta, för de hade redan vad de behövde. Så Nina frågade Gladys en gång till:

  • Finns det något ställe där vår lilla hjälp kan komma till faktisk nytta?

Då öppnades vägen till den lokala socialarbetaren Mary och skyddshemmet Mary Faith Children Center i Nairobi där sju flickor bodde i en tillbyggnad invid en förskola… Mötet med de svåra livsödena där skulle resultera i ett långt och viktigt engagemang för Nina.

  • Där behövdes inte babykoltar, men definitivt vår hjälp, säger Nina

Efter en sömnlös natt och rådslag med vänner i Finland beslöt Nina att försöka hjälpa just dessa flickor, och andra flickor i samma utsatta situation. Så år 2011 då Nina kom hem från Kenya tog hon fram påsen med ljusrester hon samlat ”för utifall att” och började stöpa ljus för att stöda verksamheten i det kenyanska skyddshemmet.

MEERY rf får idag sina inkomster från medlemsavgifter och direkta donationer, men ca hälften av föreningens intäkter kommer från olika slags hantverk som föreningen säljer, till största delen färggranna ljus av återvunnet stearin som stöps i Ninas källare och säljs på olika tillställningar.

Föreningen trotsar pandemin!

Trots pandemin har föreningen vuxit under de senaste två åren, både till medlemsantalet och i form av mängden pengar som kunnat skickas till skyddshemmet i Kenya. Idag har Mary Faith Children Center hand om sjuttio barn och verkar i ett tryggt hus.

Däremot är det för tillfället lite kaos på verkstadsfronten hemma i Ekenäs, då en vattenskada föranledde en källarrenovering. Men under tiden stöper Nina ljusen i sitt kök – precis som för tio år sedan.

 

Zonta förtroendeposter

Zonta International District 20 ordnade det femtionde distriktsmötet på Imatra Spa 8-10.10 2021. 180 zontor deltog i mötet och vår internationella vicepresident Ute Scholz från Bremen i Tyskland representerade den internationella styrelsen.

Distriktsmötet är det högsta beslutande organet i Finland och zontor från sammanlagt 63 klubbar i Finland och Estland är där företrädda. Mötet var mycket inspirerande med många livliga diskussioner, samt personval inför den kommande perioden 1.6 2022 – 31.5 2024.

Distriktsmötes värdklubb, Zonta klubb Imatra, hade valt som tema för distriktsmötet NAISTEN VUOKSI, som väl kan översättas med FÖR ALLA KVINNOR – FOR ALL WOMEN.

Medlemmar från Raseborg-Raasepori Zonta Club r.f. blev invalda på tre viktiga poster:

  • Pirkko Grönroos valdes till vice governor för Distrikt 20.
  • Lea Adolfsson invaldes i medlemskommittén och
  • Anne-Maj Paldanius-Rehn återvaldes till Distrikts 20 Lisa Andström Stipendkommittens ordförande.

Nedan finns bilder från distriktmötet.

 

Naisten teko 2021 • Kvinnobragd 2021

Suomeksi (på svenska nedan):

Lehdistötiedote / HL

Naisen teko 2021

Maanantaina marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kansainvälistä naisten päivää. Samana päivänä Zonta juhli myös kansainvälisesti Keltaisen ruusun päivää, Zonta Rose Day.

Raseborg-Raasepori Zonta club osallistui yhdessä muiden suomalaisten Zonta-kerhojen kanssa yhteiseen kaikille avoimeen virtuaalitapahtumaan. Raasepori oli vahvasti edustettuna: ohjelmassa puhuivat tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist sekä kirjailija, Zonta-jäsen vuodesta 2008, Monika Fagerholm.

Perinteisesti, jo kolmannen kerran, Raseborg-Raasepori Zonta Club jakoi Naiset teko- kunniamaininnan. Kunniamaininnalla halutaan korostaa naisia, jotka ovat työnsä kautta parantaneet yhteiskuntaamme merkittävästi.

Vuoden 2021 kunniamaininnan sai Mörby Gårdin maanviljelijä Anna Alm.

Perustelut ovat seuraavat: Anna Alm on naisena roolimalli nuorille viljelijöille miesvaltaisella alalla. Hän on aktiivinen kolumnisti sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Anna korostaa tasa-arvon merkitystä muun muassa kolumneissaan ja Pride sitoumuksessaan. Hän on hyvä esimerkki naisen voimasta Raaseporissa

Raseborg-Raasepori Zonta club on tehnyt Almin nimissä Zonta Rose- rahastolle 100 USD lahjoituksen kiinnittääkseen huomiota arvokkaaseen ja inspiroivaan työhön, jota hän on alallaan tehnyt.

Anna Alm kiitti paikallista Zonta-kerhoa: ”Haluan kiittää Zonta Raaseporia tästä yllättävästä palkinnosta! Olen iloinen jos voin olla roolimalli tai inspiraatio jollekulle. Henkilönä on tärkeää, ettei ennalta määrättyjä puitteita rajoiteta. Tässä pyrkimyksessä roolimallit ja inspiraatio voivat olla erittäin tärkeitä. Myös toistemme tukeminen ja arvostuksen osoittaminen lisäävät motivaatiota. Otan mukaani sen arvostuksen, jonka olen nyt saanut teiltä, ja toivon, että voin välittää sen eteenpäin.”

Aikaisemmat kunniamaininnat:

2019 Anja Karjalainen , Kaipparit ry

2020 med.lic. Satu Kaksonen

 

Mikä on Zonta?

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen naisjärjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

 

 

På svenska:

Pressmeddelande / HL

Kvinnobragd 2021

Måndagen den 8 mars firades den internationella Kvinnodagen. Zonta International firade samtidigt Gula rosens dag, Zonta Rose Day.

Raseborg-Raasepori Zonta club deltog tillsammans med andra Zonta-klubbar runt Finland i ett virtuellt evenemang som var öppet för alla. I programmet var Raseborg välrepresentant genom jämnställdhetsminister Thomas Blomqvist och författaren, Zonta-medlem sedan 2008, Monika Fagerholm.

Traditionellt delade Raseborg-Raasepori Zonta Club för tredje gången ut en utmärkelse för en betydelsefull kvinnobragd. Man vill på så sätt lyfta fram kvinnor som genom sitt arbete på ett märkbart sätt har förbättrat vårt samhälle.

Utmärkelsen år 2021 gick till Mörby Gårds jordbrukare Anna Alm.

Motiveringen lyder så här: “Anna Alm är en förebild för unga jordbrukare som kvinna i en mansdominerad bransch. Hon är en aktiv kolumnist och samhällspåverkare. Anna lyfter även fram vikten av jämlikhet, bland annat genom sina kolumner och sitt pride engagemang. Hon utgör ett bra exempel på kvinnokraft i Raseborg.”

Raseborg-Raasepori Zonta club har gjort en donation i Alms namn till Zonta Rose Fund på 100 USD, för att uppmärksamma det värdefulla och inspirerande arbete hon utfört inom sitt område.

Anna Alm tackade lokala Zontor: “Jag vill rikta ett stort tack till Zonta Raseborg för den här överraskande utmärkelsen! Jag är glad om jag kan vara en förebild eller inspiration för någon. Det är viktigt att som person inte låta sig begränsas av förutbestämda ramar. I den strävan kan förebilder och inspiration vara väldigt viktiga. Att också stödja varandra och visa uppskattning ökar motivationen. Jag tar med mig den uppskattning jag nu fått av er och hoppas att jag kan föra den vidare.”

Tidigare år har utmärkelsen delats till

2019 Anja Karjalainen, Kaippari ry.

2020 Med.lic. Satu Kaksonen

 

Vad är Zonta?

Zonta International är en ledande, världsomfattande  kvinnoorganisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

VISION

Zonta International ser en framtida värld , där kvinnornas rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser som står till buds och de är representerade i beslutsfattande på samma nivå som männen.

I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld.