Raseborg-Raasepori Zonta Club stöder Mentalhälsoföreningen Kaippari

Representanter för Raseborg-Raasepori Zonta Club besökte förra veckan Mentalhälsoföreningen Kaippari för att överräcka en donation på 1000 EUR. Föreningen Kaippari, som i år firar sitt 25årsjubileum, utför rehabiliterande och förebyggande verksamhet inom mentalhälsoområdet i västra Nyland.

För dem som rehabiliteras via Kaippari finns en bred verksamhet, så som loppmarknad, syateljé, väveri, snickeri och olika hobbyklubbar. Kaipparis butik i Karis säljer de produkter som framställs i verksamheten. Medelåldern hos dem som rehabiliteras är 50-60 år, men verksamhetens målsättning är att rikta sig också till yngre åldersgruppen där det finns ett stort behov av rehabiliterande verksamhet.
Donationen till Kaippari överlämnades i form av en check av Zonta-klubbens ordförande Inga Mannström, samt zontorna Pirkko Grönroos och Åsa Westerlund. Checken mottogs av Kaipparis verksamhetansvariga Marjo Kaartinen (till vänster på bilden) och kassör Maj-Britt Kemppainen.

 

 

Kvinnobragd 2019

Idag, den 8 mars, firas den internationella Kvinnodagen. Zonta International firar samtidigt Gula rosens dag, Zonta Rose Day.

Zonta International fyller 100 år i år och därför har Raseborg-Raasepori Zonta club valt att för första gången dela ut en utmärkelse för en betydelsefull kvinnobragd. Vi vill på så sättlyfta fram kvinnor som genom sitt arbete på ett märkbart sätt har förbättrat vårt samhälle.

Den första utmärkelsen går till Anja Karjalainen från Raseborg, som tack för hennes viktiga arbete inom Mentalhälsoföreningen Kaippari.

Anja är en av föreningens grundare och har i många år verkat som föreningens verksamhetsledare och styrelseordförande. Anja har också varit styrelsemedlem i Centralförbundet för Mental Hälsa i flera år. Anja har också belönats med Pro Billnäs-medaljen.

Ordförande Inga Mannström och Anja Karjalainen

Föreningen Kaippari, som i år firar sitt 25-årsjubileum, utför rehabiliterande och förebyggande verksamhet inom mentalhälsoområdet i västra Nyland. År 2005 belönades Kaippari av Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa för sitt arbete för att främja människors välmående. Idag har föreningen fem anställda utöver volontärer och praktikanter. De som hör till den rehabiliterande verksamheten jobbar i syateljé eller väveri, på loppmarknad i Karis eller i ett snickeri i Billnäs. Föreningens ekonomi är till största del beroende av olika bidrag. Det största stödet kommer i år från Sophie von Julins stiftelse, Raseborgs stad och Karis-Pojo sparbanskstiftelse. Också Raseborg-Raasepori Zonta club har valt Kaippari som ett av våra lokala stödprojekt i år.

Anja är numera hedersordförande för föreningen och hennes anda lever fortfarande starkt kvar trots att hon idag är pensionerad från den dagliga verksamheten.

Raseborg-Raasepori Zonta club har gjort en donation i Anjas namn till Zonta Rose Fund på 100 USD, för att uppmärksamma det värdefulla och inspirerande arbete hon utfört inom föreningen.

På Mentalhälsoföreningen Kaipparis hemsida finns en video om föreningens arbete som YLE gjorde 2006 med den talande underrubriken ”En axel för hela byn”. Videon ger en bra bild av föreningens dagliga verksamhet och den viktiga roll som Anja under sina aktiva år hade i utvecklingen av föreningens verksamhet.

http://kaippari.fi/auttajat-kaippari/

Etelä Uusimaa 10.3.2019

Zonta säger Nej till barnäktenskap

Kampanjen Zonta Says NO to Violence Against Women startade den 25.11 på den internationella dagen mot våld mot kvinnor och slutar den 10.12 på den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 16 dagar långa kampanjen lanserades 2012 och i år är fokus på barnäktenskap. Kampanjen samlar in pengar till det internationella projektet: ”Ending Child Marriage: A Programme to Accelerate Global Action

Barnäktenskap är ett av de största hindren flickor runt om i världen står inför och ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det. Barnäktenskap är inte olagligt i Finland och kan ingås med speciallov från justitieministeriet.

Målet med det internationella projektet är att :

  • Ge flickor i riskzonen kunskap om deras rättigheter.
  • Stötta hushåll i att stå upp mot barnäktenskap.
  • Förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.
  • Påverka nationella beslutsfattare för att stärka lagar och policyer så att de tillgodoser unga flickors rättigheter.
  • Informera och utbilda om följderna av barnäktenskap.

Raseborg-Raasepori Zonta Club synliggör kampanjen med en utställning med orangefärgade skor, som istället för bilder får symbolisera de som blivit offer för barnäktenskap, tillsammans med fakta gällande barnäktenskap på följande ställen runtom i Raseborg:

  • Biblioteken i Ekenäs, Karis och Pojo
  • Wildshoes skyltfönster i Ekenäs och Karis
  • Ett eget skyltfönster på Kungsgatan i Ekenäs (Minishops gamla)

Vattentornet i Ekenäs lyses upp i orange under kampanjtiden 25.11-10.12 i samarbete med Vattenverket i Ekenäs. Pojo Brandtorn lyser under samma tid i samarbete med Pojo FBK.

På julmarknaden i Ekenäs den 8.12 säljer Raseborg-Raasepori Zonta Club lotter på Kungsgatan och under hela kampanjtiden säljs det ZSN-rosetter hos Hennas och Davinis på Kungsgatan i Ekenäs.

Zonta uppmanar alla som vill att hjälpa till och synliggöra kampanjens viktiga budskap att klä sig i orange eller bära en orange rosett under kampanjtiden.