Zonta förtroendeposter

Zonta International District 20 ordnade det femtionde distriktsmötet på Imatra Spa 8-10.10 2021. 180 zontor deltog i mötet och vår internationella vicepresident Ute Scholz från Bremen i Tyskland representerade den internationella styrelsen.

Distriktsmötet är det högsta beslutande organet i Finland och zontor från sammanlagt 63 klubbar i Finland och Estland är där företrädda. Mötet var mycket inspirerande med många livliga diskussioner, samt personval inför den kommande perioden 1.6 2022 – 31.5 2024.

Distriktsmötes värdklubb, Zonta klubb Imatra, hade valt som tema för distriktsmötet NAISTEN VUOKSI, som väl kan översättas med FÖR ALLA KVINNOR – FOR ALL WOMEN.

Medlemmar från Raseborg-Raasepori Zonta Club r.f. blev invalda på tre viktiga poster:

  • Pirkko Grönroos valdes till vice governor för Distrikt 20.
  • Lea Adolfsson invaldes i medlemskommittén och
  • Anne-Maj Paldanius-Rehn återvaldes till Distrikts 20 Lisa Andström Stipendkommittens ordförande.

Nedan finns bilder från distriktmötet.