PRESSMEDDELANDE | LEHDISTÖTIEDOTE

 

PRESSMEDDELANDE

ZONTA CLUB OF RASEBORG – RAASEPORI har lämnat in ett initiativ till Raseborgs stad, för att det i skolorna skulle finnas gratis mensskydd till hands till de unga kvinnorna och firar Flickdagen med att dela ut mensskydd i de lokala skolorna och i Dragsvik.

Onsdagen den 11 oktober firas den internationella flickdagen.

I FN:s generalförsamlings deklaration år 2011 skapades en ny FN-temadag som stöder hela världens alla flickors rättigheter, de utmaningar de stöter på och välgrundade krav för att skapa bättre möjligheter för dem att leva utan diskriminering och våld.

Flickdagen 11.10 främjar möjligheter för flickor i hela världen, till exempel genom att stöda deras skolgång och utbildning och kräva ett slut på diskriminerande fördomar.

Zonta Club of Raseborg – Raasepori har lämnat in ett initiativ till Raseborgs stad, för att i skolorna skulle finnas till hands mensskydd till de unga kvinnorna (se bilaga).

Zonta-klubben firar Flickdagen med att dela ut gratis mensskydd i de lokala högstadierna, gymnasierna och till de kvinnliga beväringarna i Dragsvik.

“Delipap Oy tillverkar sina produkter i Raseborg och de nappade genast på vårt initiativ och donerade mensskydd åt oss att dela ut”, berättar Lea Adolfsson som är Zonta-klubbens kassör. ”Vi vill också samtidigt föra fram lokala företag med inhemsk produktion och på detta sätt göra flickornas sak hörd.”

På onsdag kväll (11.10) ordnar Kulturhuset Karelia i Ekenäs evenemanget ”Karelia Goes Girl Power”. Här deltar Zonta-klubben med ett välgörenhetslotteri i pausen. Det är ännu möjligt att köpa biljetter till konserten. På scenen står bland andra Annika Cleo, Tika och Sofia Fri.

Medlemmarna i den lokala Zonta-klubben samlas en gång i månaden för att diskutera aktuella ärenden och besöka lokala företag och organisationer. Samarbete görs även över kommun- och landsgränser för att nå målen som takorganisationen Zonta International ställt upp.

 

Tilläggsuppgifter:

Zonta club of Raseborg Raasepori Åsa A. Westerlund, ordförande, +358 40 829 50 905, aa.westerlund@gmail.com

Lea Adolfsson, kassör, +358 40 589 7949, lea@adolfsson.net

 

LEHDISTÖTIEDOTE

ZONTA CLUB OF RASEBORG RAASEPORI on tehnyt aloitteen ilmaisten kuukautissuojien jakamisesta Raaseporin kaupungin alueen lukioissa ja perusopetuksen kouluissa ja juhlistaa tyttöjen päivää jakamalla kuukautissuojia paikallisiin kouluihin.

Keskiviikkona 11.10. vietetään kansainvälistä Tyttöjen päivää.

YK:n yleiskokouksen julistus vuonna 2011 loi uuden YK-teemapäivän, joka tukee kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa ja perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa.

Tyttöjen päivänä 11. lokakuuta edistetään tyttöjen osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla tyttöjen koulutusta ympäri maailman ja vaatimalla loppua syrjiville ennakkoluuloille.

Zonta Club of Raseborg – Raasepori on tehnyt aloitteen Raaseporin kaupungille, jotta kouluissa olisi aina saatavilla ilmaisia kuukautissuojia nuorille naisille. (kts. LIITE)

Zonta-kerho juhlistaa Tyttöjen päivää jakamalla ilmaisia kuukautissuojia paikallisiin yläkouluihin, lukioihin sekä Dragsvikin naispuolisille varusmiehille.

“Delipap Oy, joka valmistaa tuotteitaan Raaseporissa, lähti innolla mukaan projektiin ja lahjoitti meille eteenpäin jaettavaksi kuukautissuojia” kertoo Lea Adolfsson, yhdistyksen rahastonhoitaja. Haluamme näin saada tyttöjen asiaa kuuluville ja tuoda myös esiin paikallisia yrityksiä sekä kotimaisuutta!

Keskiviikko-iltana 11.10. Zonta-kerho osallistuu Tammisaaren kulttuuritalo Kareliassa järjestettävään Karelia Goes Girl Power- konserttiin järjestämällä hyväntekeväisyysarpajaiset väliajalla. Konserttiin on vielä mahdollista ostaa lippuja (netticket.fi). Lavalla nähdään mm. Annika Cleo, Tika sekä Sofia Fri.

Raaseporin Zonta-kerhon jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä vierailee paikallisissa yrityksissä ja yhdistyksissä. Teemme yhteistyötä myös yli kunta- ja maarajojen kattojärjestömme Zonta Internationalin päämäärien saavuttamiseksi.

 

Lisätietoja: Zonta Club of Raseborg – Raasepori Åsa A. Westerlund, puheenjohtaja, +358 40 829 50 905, aa.westerlund@gmail.com

Lea Adolfsson, rahastonhoitaja, +358 40 589 7949, lea@adolfsson.net

 

BILDER | KUVAT

Arbets-och studieombudsman Odessa Holmberg, Beväringskommitténs ordförande Kaisla Dahlqvist och Zontas representant Lea Adolfsson

Rektor Esbjörn Hägerstedt tog emot gåvan i- Karis-Billnäs Gymnasium

Rehtori Esbjörn Hägerstedt otti vastaan Karis-Billnäs lukion lähetyksen

Hakarinne skolas rektor Anne Rautaparta. Till höger är Zonta representanterna Lea Adolfsson och i mitten Anne-Maj Paldanius-Rehn.

Hakarinne rehtori Anne Rautaparta. Oikealla Zontia edustaa Lea Adolfsson sekä Anne-Maj Paldanius-Rehn kuvassa keskellä.

Tammisaaren lukiossa lähetyksen vastaanottivat oppilaskunnan edustajat Carolina Friman sekä Oskar Wikström

Ekenäs Gymnasiums elevkårens Carolina Friman och Oskar Wikström

Karis finska gymnasiums rektor Sanna Laitila tar emot gåvan

Karjaan lukion rehtori Sanna Laitila vastaanottamassa lahjaa tytöille