Kvällsmånadsmöte  17 november på Mormors Gröna Hus i Lemland i glatt sällskap och god mat.
Zontasyster jurist Tove Lönnqvist berättar om arv, testamenten, giftorätt och intressebevakningsfullmakt – viktig information och många frågor ställdes bland annat av zonta Carita.

Mariehamn Zonta Club

Mariehamn Zonta Club grundades 1984. Under snart 35 år har engagerade yrkeskvinnor på olika sätt samlat medel till lokala, nationella och internationella projekt och arrangerat informationstillfällen för att stöda kvinnors och flickors utveckling och ställning.

Vi samlas tredje torsdagen i månaden(augusti-maj) för trevlig samvaro. Ofta samlas vi lunchtid traditionellt på Nautical och även kvällstid på utvecklande företags- och andra besök. Under årens lopp har vi arrangerat större evenemang som fester, mässor och föreläsningar för intresserande och även för medlemmarna gemensamma kulturresor. Vår verksamhet är direkt kopplat till våra medlemmars engagemang.

Mariehamn Zonta Club är en av ca 1100 klubbar i ett sextiotal länder som bildar Zonta International. Zonta International är en global serviceorganisation som grundades år 1919. De ca 28 000 medlemmarna ger på frivillig basis av sin tid, sitt kunnande och sitt ekonomiska stöd för att förverkliga internationella och lokala projekt. Zonta International är indelat i distrikt. Mariehamn Zonta Club hör till distrikt 20, Finland och Estland, med 64 klubbar på 55 orter och en e-club och 1500 medlemmar.

HUSKURAGE

Mariehamn Zonta Club introducerade HUSKURAGE på Åland december 2017. Mariehamn stads bostadsbolag Marstad med ca 650 lägenheter och flera mindre bostadsbolag har infört policyn Huskurage. Mariehamn Zonta Club kommer att fortsätta att arbeta för att fler bostadsbolag inför policyn.

Huskurage är en policy som ger verktyg så att grannar tillsammans agerar om granne är i fara. Huskurage är en ideell förening och rörelse i Sverige som startades år 2014 med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det innebär konkret att vi som grannar kommer att agera och visa civilkurage om vi känner oro för att någon i huset vi bor råkar illa ut.
Huskurage policyn är uppbyggd av tre steg

1. Bostadsbolagets styrelse antar policyn Huskurage
2. Styrelsen sätter upp policyn i trapphus, delar ut informationsbladet till grannarna/boende och börjar prata om Huskurage
3. Grannar agerar vilket innebär att vid oro för våld och av omtanke knacka på hos grannen. Vid behov, hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet och ring polisen alltid i första hand vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla.

Initiativtagarna önskar att Huskurage sprids. I Sverige är Zonta distrikt 21 sedan år 2017 ambassadör för policyn och många kommuner, kommunala bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, flera av de största bostadsbolagen har infört Huskurage och mer än 300000 hushåll i Sverige omfattas av Huskurage policyn. Läs mera på webbplatsen huskurage.se

Om du önskar införa huskurage har Mariehamn Zonta Club tagit fram för Finland material både på svenska och finska; förslag på policy för bostadsbolag, informationsblad till de boende och trapphusinformation. De svenska initiativtagarna har godkänt materialet.