KONTAKTA

Om du är intresserad av medlemskap i Mariehamns Zonta Club är du VARMT VÄLKOMMEN att kontakta vår ordförande.
Medlemskommittèn förbereder medlemsförslag till styrelsen.

I vår verksamhetsplan beskrivs vad vi gör.
Du kan också bekanta dig med Zonta International och Distrikt 20 för att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet.