Vi är en grupp engagerade yrkeskvinnor från olika yrken som på olika sätt samlar medel till lokala, nationella och internationella projekt och arrangerat informationstillfällen för att stöda kvinnors och flickors utveckling och ställning.
Vi deltar i att utveckla vår verksamhet och delar våra erfarenheter från olika yrken och skapar nätverk.
Vi fördjupar oss i globala utmaningar och bygger livslånga vänskapsband.


Ordförande Siv Tennström
+358 405504680
mariehamn@zonta.fi

Mariehamn Zonta Club styrelsen 2022-2023

Siv Tennström
Ordförande

Elisabeth Nauclér
Viceordförande

Susanne Lehtinen
Sekreterare

Kati Eriksson
Kassör