Vi är en grupp engagerade yrkeskvinnor från olika yrken som på olika sätt samlar medel till lokala, nationella och internationella projekt och arrangerat informationstillfällen för att stöda kvinnors och flickors utveckling och ställning.
Vi deltar i att utveckla vår verksamhet och delar våra erfarenheter från olika yrken och skapar nätverk.
Vi fördjupar oss i globala utmaningar och bygger livslånga vänskapsband.


Ordförande Kyni Larpes-Nordas
+358 457 382 3346
mariehamn@zonta.fi

Mariehamn Zonta Club styrelsen 2021-2022

Kyni Larpes-Nordas
Ordförande

Katarina Donning
Viceordförande

Tove Lönnqvist
Sekreterare

Kati Eriksson
Kassör

Susanne Lehtinen

Carina Luoma

Elisabeth Nauclér