Zonta Says No to Violence Against Women, är en global kampanj – från medvetenhet till aktivitet – som Zonta International startade 2012. Målet för den globala kampanjen är att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor i hela världen.
Varje år, från 25 november till 10 december, förverkligas en 16 dagar lång kampanj för att förebygga könbaserat våld. Under kampanjtiden agerar och påverkar Zonta-klubbarna och zontor överallt i världen för att förhindra könsrelaterat våld i alla dess former.

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november och instiftades av FN år 1999.
FN uppmanar oss att bära färgen orange för att visa solidaritet och visa vårt stöd mot våld mot kvinnor.

Mariehamn Zonta Club har lyft upp Zonta Says No genom åren bland annat genom att klä in vägvisaren på torget med orange stickning år 2013 och år 2017 introducera HUSKURAGE på Åland