ÅLAND

Åland är en ögrupp mellan södra Finland och Sverige som består av mer än 6.700 öar och skär, och av dessa är 6.400 större än 3000 m2 varav 60 är bebodda. Den största av öarna är fasta Åland. Sammanlagt bor 30.000 personer på Åland fördelat på 16 kommuner. Av dem bor ca 11.800 i Ålands enda stad, Mariehamn. Staden grundades år 1861 och är i dag centrum för näringsliv och politik.

Unikt för Åland är den orörda skärgården med de vackert slipade klipporna som får sin röda färg från den åländska rapakivigraniten och den småskaliga landsbygden, de korta avstånden och närheten till havet. På Åland är historien aldrig avlägsen och över 40 museer kan berätta om tider som varit. På en dag kan du resa genom historien från bronsålderns bosättningar till medeltida slott och kyrkor, passera genom den svenska stormaktstiden och ta en sväng genom det ryska kejsardömets tid, för att slutligen hinna med att njuta av bad, båtliv, golf eller god mat på kvällskvisten.

Åland är ett sedan 1921 självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland.
Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Det är parlamentet lagtinget som stiftar lagarna, och där sitter 30 ledamöter som väljs av ålänningarna vart fjärde år. Lagtinget får till exempel stifta lagar om hälso- och sjukvård, miljö, undervisning, kultur- och fornminnesvård, näringslivets främjande, intern trafik, kommunförvaltning, polis, post samt radio och tv. Däremot har man ingen lagstiftningsbehörighet när det gäller utrikesförvaltningen, större delen av civil- och straffrätten, domstolarna, tullväsendet och statsbeskattningen. Där gäller Finlands lagar på samma sätt som i resten av landet.
Åland har också en egen regering, landskapsregeringen, och den tillsätts av lagtinget. Åland har en ledamot i Finlands riksdag, Ålands riksdagsman.
Ålänningarnas svenska kultur och språk och demilitarisering skyddas av internationella garantier.

Åland har egen flagga, den blåbottnade korsflaggan med sitt gul/röda kors, egna frimärken, egna registerskyltar och en egen toppdomän ( .ax). Den officiella valutan är euro men de flesta serviceställen tar även emot svenska kronor. Tiden är östeuropeisk tid.

Visit Åland
Allt om Åland 
Mariehamns stad
Ålands landskapsregering
Ålands lagting 
ÅSUB (statistik om Åland)