Vill du vara med och påverka kvinnors och flickors ställning lokalt, nationellt och internationellt?

Zonta verksamheten är inspirerande frivillighet vars syfte är hållbar förändring och en starkare och jämlikare generation.
Zonta gör skillnad.

Ett bra sätt att få en uppfattning om vår Zonta klubb är att delta på ett månadsmöte.
Vår princip är att alla medlemmar är aktiva i en kommitté. Som ny medlem placeras du i en kommitté.
Information om klubbensverksamhet och aktuella frågor sker på månadsmöten och via medlemsbrev från styrelsen.

Som Zonta förbinder du dig att aktivt delta på klubbens möten och ge din tid till service- och påverkansverksamheter och insamlingar och att genomföra Zontas målsättningar samt betala din medlemsavgift. Varje medlems engagemang är viktigt.
Medlemsavgiften, idag 120 €, täcker Zonta Internationals, vårt distrikt 20:s och vår klubbs driftkostnader. De insamlade medlen går via Zonta International Foundation till att stöda globala serviceprojekt.