Upprätthållare av hemsidan är Zonta Club i Mariehamn (nedan klubben), hemorten är Mariehamn. Om inte annat anges tillkommer nättjänstens samtliga upphovsrätter klubben. Information eller åsikter som publiceras på sidorna representerar inte Förenta Nationernas eller dess medlemsstaters ståndpunkter. Klubben ansvarar inte för innehållet eller verksamheten eller för produkter som erbjuds på tredje parts nätsidor eller i länkar till nättjänster.

Klubben använder nätkakor (cookies) för att kartlägga användarnas aktiviteter i nättjänsten och för att förbättra tjänsten. Sådan information utgör till exempel IP-adress, antal besök på underliggande sidor och mängden nedladdad information. Klubben kan dock inte av den insamlade informationen få kännedom om varken användarens identitet eller bosättning. Den insamlade informationen används till att utveckla klubbens nättjänst. Insamlingen av information sker med hjälp av det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics.

Insamlingen av personuppgifter sker med beaktande av stadganden i dataskyddslagen och endast beträffande uppgifter som användaren själv lämnar till klubben i samband med användningen av tjänster på vissa nätsidor (till exempel i samband med donationer, näthandel, anslutning till e-postlistor). Klubben överlåter inte personuppgifter vidare till tredje parts behandling.

Copyright 2017 © Samtliga rättigheter förbehålls
Zonta Club of Mariehamn | Mariehamn Zonta Club r.f.
Y-tunnus 3040552-7
mariehamn[at]zonta.fi