Mariehamn Zonta Club har knappt 30 medlemmar. I vår verksamhetsplan beskrivs vår verksamhet som styrelsen realiserar med hjälp av våra kommittéer; medlemskommittén (OMC), kvinnorättskommittén (Advocacy), valkommittén, aktivitetskommittén och servicekommittén.

Varje år delar vi ut tre stipendier till en kvinnlig studerande vid Högskolan på Åland, Ålands Lyceum och Ålands Yrkesgymnasium.


VERKSAMHETSPLAN 1.6.2021 – 31.5.2022 fastslagen av vårmötet 29.4.2021.

MÅL

Mariehamns Zonta Club skall enligt Zonta Internationals motto arbete för att stärka kvinnans rättsliga, politiska, ekonomiska, utbildningsmässiga och professionella status och
att genom personliga kontakter verka för fred och samförstånd mellan människor och nationer. Dessutom strävar man till att entusiasmera medlemmarna att inom sitt område
verka för hög yrkesmoral och positiv samhällelig utveckling. Arbeta för hållbarhet mellan könen samt att stärka kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

ALLMÄNT

Mariehamn Zonta Club deltar i Zonta International- projekt samt i distrikt 20:s gemensamma projekt. Klubben satsar också på egna lokala projekt. Strävar till att delta i ”Zonta says NO” kampanjen varje höst 25 nov -10 dec. All verksamhet inom klubben strävar till att aktivera medlemmarna och öka sammanhållningen.

VERKSAMHET INOM KLUBBEN

 • Lunchmöten hålls en gång/månad (ej i juni och juli) med ego- eller andra föredrag.  Möten kan även genomföras som digitala möten.
 • Kvällsmöten hålls bland annat i form av utvecklande företags- och andra besök.
 • Medlemmar uppvaktas i samband med jämna födelsedagar 40 år och framåt vid höstmötet
  Deltagande i kulturella evenemang.
 • Utöka kunskapen om Zontas verksamhet bland klubbens medlemmar.
 • Info till medlemmarna genom lokaltidningar, e-brev, klubbens hemsida, Zontas hemsida och Facebook.

EVENEMANG OCH SERVICE VERKSAMHET

 • Eventuella föredrag och evenemang för allmänheten ordnas.
 • Sprida kännedomen om Huskurage inom distriktet.
 • Firande av Internationella Flickornas dag 11 oktober.
 • Fortsatt utveckling av kännedomen om Zonta genom synlighet i traditionell- och
  socialmedia.
 • Stipendier till kvinnliga studeranden delas ut.
 • Försäljning av pins och andra produkter till förmån för såväl egna som internationella
  projekt på marknader eller genom deltagande i evenemang.
 • Aktivera arbetsgrupperna enligt klubbens riktlinjer.

ÖVRIGT PROGRAM OCH SAMARBETE

 • Deltagande i distriktsmöten och distriktets verksamhet
 • Kontakt med andra klubbar
 • Nya medlemmar antas

Mariehamn 12.04.2021
Styrelsen