UPPDRAG OCH VISION

Zonta International är en ledande, världsomfattande organisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

Zonta International ser en framtida värld, där kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.
I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser som står till buds och de är representerade i beslutsfattande på samma nivå som männen.
I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld.

ORGANISATION

Zonta International är indelad i 31 distrikt och 1 region över hela världen. Varje distrikt består av flera så kallade areor, eller geografiska områden, och varje area innehåller flera klubbar. Totalt är vi ca 1100 klubbar över hela världen. Vårt distrikt, nummer 20, omfattar Finland och Estland och är uppdelat i 6 areor med totalt 65 klubbar med 1500 medlemmar.

Zonta International följer demokratiska procedurer. Vartannat år arrangeras ett internationellt världsmöte – Zonta International Convention . Där behandlas ärenden och beslut både inom medlemsorganisationen Zonta International (ZI) och insamlingsorganisationen Zonta International Foundation (ZIF). Vid världsmötet deltar delegater från Zontaklubbar världen över för att representera, rösta, välja styrelse (Zonta International Board) och fatta beslut som säkerställer att Zonta lever upp till sitt uppdrag och enligt sin vision såsom budget, två årsmål och projekt. Vår internationella president 2020-2022 heter Sharon Langenbeck.

Våra internationella projekt 2020-2022 är Stoppa barnäktenskap, Främja flickors skolgång i Madagaskar, Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru och Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor.
I distrikt 20 håller vi ett distriktsmöte på hösten med stadgenliga förhandlingar och ett vår distriktsmöte i mer lättsamma former. Även på distriktsmötet är det delegater från klubbarna som röstar och tar beslut, bland annat om styrelse, budget och verksamhet inför kommande år.

ZONTA INTERNATIONAL HAR SOM MÅL

Att förbättra kvinnornas juridiska, politiska, ekonomiska samt utbildnings-, hälso- och yrkesmässiga ställning på internationell och lokal nivå genom service och opinionsbildning.

Att verka för ökad förståelse, välvilja och fred genom en organisation av medlemmar utspridda i hela världen.

Att arbeta för rättvisa och universell respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.

Att stå internationellt förenade i avsikt att värna om höga etiska värden, att förverkliga serviceprogram och att ge inbördes stöd och kompanjonskap åt de medlemmar som tjänar sina egna samhällen, länder och världen.