Mariehamn Zonta Club

Mariehamn Zonta Club grundades 1984. Under snart 35 år har engagerade yrkeskvinnor på olika sätt samlat medel till lokala, nationella och internationella projekt och arrangerat informationstillfällen för att stöda kvinnors och flickors utveckling och ställning.

Vi samlas tredje torsdagen i månaden(augusti-maj) för trevlig samvaro. Ofta samlas vi lunchtid traditionellt på Nautical och även kvällstid på utvecklande företags- och andra besök. Under årens lopp har vi arrangerat större evenemang som fester, mässor och föreläsningar för intresserande och även för medlemmarna gemensamma kulturresor. Vår verksamhet är direkt kopplat till våra medlemmars engagemang.

Mariehamn Zonta Club är en av ca 1100 klubbar i ett sextiotal länder som bildar Zonta International. Zonta International är en global serviceorganisation som grundades år 1919. De ca 28 000 medlemmarna ger på frivillig basis av sin tid, sitt kunnande och sitt ekonomiska stöd för att förverkliga internationella och lokala projekt. Zonta International är indelat i distrikt. Mariehamn Zonta Club hör till distrikt 20, Finland och Estland, med 64 klubbar på 55 orter och en e-club och 1500 medlemmar.