Zau-tempauksella tyttöjä luonnontieteen ja teknologian pariin

ZAU -kampanjan tapahtuma järjestettiin Lahden Karisman kauppakeskuksessa tyttöjen päivänä 11.10.

Tapahtumassa jaettiin tietoa LUMA -kerhojen toiminnasta ja ohjaajat toteuttavat erilaisia näyttäviä esityksiä, jotka liittyvät aineiden välisiin reaktioihin.  Tapahtumalla haluttiin vaikuttaa asenteisiin ja kannustaa myös tyttöjä suuntautumaan matemaattis-luonnontieteelliselle alalle.

ZAU -kampanjan (Zonta Antaa Uskallusta) tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa. Kampanjan toteuttavat vuosina 2018–2019 Zonta International -järjestö yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. LUMA -keskus Suomi on yliopistojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun.

ZAU-kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea. Kerhoissa pyritään herättämään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta.