Zonta säger Nej till barnäktenskap

Kampanjen Zonta Says NO to Violence Against Women startade den 25.11 på den internationella dagen mot våld mot kvinnor och slutar den 10.12 på den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 16 dagar långa kampanjen lanserades 2012 och i år är fokus på barnäktenskap. Kampanjen samlar in pengar till det internationella projektet: ”Ending Child Marriage: A Programme to Accelerate Global Action

Barnäktenskap är ett av de största hindren flickor runt om i världen står inför och ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det. Barnäktenskap är inte olagligt i Finland och kan ingås med speciallov från justitieministeriet.

Målet med det internationella projektet är att :

  • Ge flickor i riskzonen kunskap om deras rättigheter.
  • Stötta hushåll i att stå upp mot barnäktenskap.
  • Förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.
  • Påverka nationella beslutsfattare för att stärka lagar och policyer så att de tillgodoser unga flickors rättigheter.
  • Informera och utbilda om följderna av barnäktenskap.

Raseborg-Raasepori Zonta Club synliggör kampanjen med en utställning med orangefärgade skor, som istället för bilder får symbolisera de som blivit offer för barnäktenskap, tillsammans med fakta gällande barnäktenskap på följande ställen runtom i Raseborg:

  • Biblioteken i Ekenäs, Karis och Pojo
  • Wildshoes skyltfönster i Ekenäs och Karis
  • Ett eget skyltfönster på Kungsgatan i Ekenäs (Minishops gamla)

Vattentornet i Ekenäs lyses upp i orange under kampanjtiden 25.11-10.12 i samarbete med Vattenverket i Ekenäs. Pojo Brandtorn lyser under samma tid i samarbete med Pojo FBK.

På julmarknaden i Ekenäs den 8.12 säljer Raseborg-Raasepori Zonta Club lotter på Kungsgatan och under hela kampanjtiden säljs det ZSN-rosetter hos Hennas och Davinis på Kungsgatan i Ekenäs.

Zonta uppmanar alla som vill att hjälpa till och synliggöra kampanjens viktiga budskap att klä sig i orange eller bära en orange rosett under kampanjtiden.