Kvinnobragd 2019

Idag, den 8 mars, firas den internationella Kvinnodagen. Zonta International firar samtidigt Gula rosens dag, Zonta Rose Day.

Zonta International fyller 100 år i år och därför har Raseborg-Raasepori Zonta club valt att för första gången dela ut en utmärkelse för en betydelsefull kvinnobragd. Vi vill på så sättlyfta fram kvinnor som genom sitt arbete på ett märkbart sätt har förbättrat vårt samhälle.

Den första utmärkelsen går till Anja Karjalainen från Raseborg, som tack för hennes viktiga arbete inom Mentalhälsoföreningen Kaippari.

Anja är en av föreningens grundare och har i många år verkat som föreningens verksamhetsledare och styrelseordförande. Anja har också varit styrelsemedlem i Centralförbundet för Mental Hälsa i flera år. Anja har också belönats med Pro Billnäs-medaljen.

Ordförande Inga Mannström och Anja Karjalainen

Föreningen Kaippari, som i år firar sitt 25-årsjubileum, utför rehabiliterande och förebyggande verksamhet inom mentalhälsoområdet i västra Nyland. År 2005 belönades Kaippari av Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa för sitt arbete för att främja människors välmående. Idag har föreningen fem anställda utöver volontärer och praktikanter. De som hör till den rehabiliterande verksamheten jobbar i syateljé eller väveri, på loppmarknad i Karis eller i ett snickeri i Billnäs. Föreningens ekonomi är till största del beroende av olika bidrag. Det största stödet kommer i år från Sophie von Julins stiftelse, Raseborgs stad och Karis-Pojo sparbanskstiftelse. Också Raseborg-Raasepori Zonta club har valt Kaippari som ett av våra lokala stödprojekt i år.

Anja är numera hedersordförande för föreningen och hennes anda lever fortfarande starkt kvar trots att hon idag är pensionerad från den dagliga verksamheten.

Raseborg-Raasepori Zonta club har gjort en donation i Anjas namn till Zonta Rose Fund på 100 USD, för att uppmärksamma det värdefulla och inspirerande arbete hon utfört inom föreningen.

På Mentalhälsoföreningen Kaipparis hemsida finns en video om föreningens arbete som YLE gjorde 2006 med den talande underrubriken ”En axel för hela byn”. Videon ger en bra bild av föreningens dagliga verksamhet och den viktiga roll som Anja under sina aktiva år hade i utvecklingen av föreningens verksamhet.

http://kaippari.fi/auttajat-kaippari/

Etelä Uusimaa 10.3.2019