FN:s internationella Flickdag uppmärksammas för tredje gången i Raseborg

Flickor uppmärksammas i Karis

FN:s internationella Flickdag uppmärksammas för tredje gången i Raseborg

FNs internationella Flickdag ordnas tisdagen 11.10.2016.  Med Flickdagen vill FN fästa uppmärksamhet på flickornas ställning och rättigheter, för överallt i värden lider flickor ännu av diskriminering på grund av sitt kön. Förutom fokus på utmaningar och problem erbjuder den internationella Flickdagen på tillfälle att diskutera om flickornas styrka och rättigheter.

Ett Flickdagsevenemang ordnas tisdagen 11.10.2016, kl. 12.00 – 14.45, i Karis svenska högstadium, för flickor från nionde klasserna i Karis svenska högstadium samt Karis-Billnäs Gymnasiums första studieår.  Programmet består av korta föreläsningar, workshops, diskussioner och servering. Nytt för i år är att program ordnas också för pojkarna från dessa klasser.

Flickornas program:

  • Vad är Zonta-verksamheten?  Zontaklubbens representant Hanna Surakka
  • Sex och sånt, Suss Åhman, Folkhälsan

Workshops:

  • Självförsvar, Timo Frosterus, Raaseporin Jujutsu
  • Välmående/Positive Thinking, Michaela Stenwall-Olander, Raseborgs Fysioterapi
  • Hur skall man accentuera sitt utseende? Axxells frisörsstuderande
  • Litteratur och lästips för flickor. Biblioteket
  • Saft och bulle, “Zonta-mormor” Pirkko Fagerholm bjuder

Pojkarnas program:

– Sex och sånt, Suss Åhman, Folkhälsan

Representanter för media är välkomna till flickdagen, som ordnas i Karis svenska högstadium, adress Torggatan 10, 10300 Karis.

Flickdagens program ordnas av Zonta Club Raseborg-Raasepori tillsammans med Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs Gymnasium. Flickdagen ordnas nu för tredje året i Raseborg och riktar sig i år till svenskspråkiga elever. Motsvarande dag ordnades för finska elever år 2015.