50 år – 16.3.2018

Vår klubb fyllde 50 år 16.3.2018. Bemärkelsedagen har uppmärksammats i olika media och här kommer länkar till både radioklipp och artiklar.

Yle Arenan – Zonta i Raseborg fyller 50 år

Det var några kvinnor, anknutna till sjukhuset i Ekenäs, som grundade en lokal zontaklubb i Ekenäs i mars 1968. Idag talar man mycket om våld mot kvinnor och redan då jobbade zontorna för kvinnans självbestämmanderätt. Frågor om preventivmedel och frågor om ett yrkesliv utanför hemmet var aktuella i Finland i slutet av 60-talet.
Maj-Len Söderlund, som kom med just då,1968 minns den här tiden för 50 år sedan. Gäster är också Pirkko Grönroos, ordförande för Zonta Club of Raseborg-Raasepori samt Anita Westerholm, klubbens yngsta medlem.
Redaktör Gunilla Ginström.

Svenska yle – Zonta i Raseborg fyller 50 och minns stora förändringar i kvinnornas situation

Det viktigaste vi ägnar oss åt är att arbeta för kvinnors och barns väl. Och för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. – Anita Westerholm, zonta
Västra Nyland publicerade också en artikel 16.3.2018
För mig är det viktigt att det är en internationell organisation, det vi gör har betydelse utanför den egna kommunen, det har en betydelse för kvinnor i världen, säger Pirkko Grönroos, som är klubbens ordförande.

VN 16.3.2018