Kerhomme järjestämään aluetapaamiseen kokoontui zontia kymmenestä kerhosta

Päivän tärkeimmät asiateemat olivat valtakunnallisen kampanjan digihäirintää vastaan – suunnittelu ja keskustelu ja ideointi jäsenhankinnasta. Mutta uutta voimaa saimme myös vapaamuotoisesta yhdessäolosta ja ajatusten vaihdosta eri kerhojen jäsenten kesken.

Aluetapaamiseen Joutselan kulttuurihistoriallisissa maisemissa 18.3.2023 kokoontui jäseniä Alue 5:n kerhoista. Alue 5 kattaa pääkaupunkiseudun reunuskuntia, mutta laajalla haarukalla: Maarianhamina, Hanko, Raasepori, Lohja, Hiidenvesi (Vihti-Karkkila), Sipoo, Tuusula-Kerava-Järvenpää, Porvoo, Heinola, Lahti, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna. Tänne Vihtiin saimme mukaan osallistujia kymmenestä kerhosta.

Pelkän kokouksen lisäksi päivään kuului myös tutustumista kokouspaikkakuntaan. Puhujaksi olimme kutsuneet Seija Lukkalan ja päivän päätteeksi vierailimme hänen yrityksessään Globe Hopessa.

Toivoa, ei väkivaltaa – Avoin luentotilaisuus

Kerhomme järjesti 29.11.2022 Toivoa, ei väkivaltaa – avoimen luentotilaisuuden. Kiitämme lämpimästi kaikkia esiintyjiä ja osallistujia. Vaikka esitykset vaikuttavuudellaan vetivät hiljaiseksi, tilaisuus todella antoi toivoa.

Lapsuudenperheessään väkivaltaa todistaneen Maria Guzenina etäyhteydellä välittämä viesti oli, että on tärkeää antaa signaali, että kenenkään ei tarvitse yksin jäädä kantamaan kohtuuttomia taakkoja. Väkivalta ei ole vain aikuisten välinen asia vaan heijastuu aina myös lapsiin. Se ei myöskään ole vain perheen sisäinen asia vaan koko yhteiskunnan asia. Kukaan ihminen ei ole saari, väkivalta heijastuu aina myös muualle. Toivoa antaa tieto, että rankoistakin kokemuksista voi selviytyä.

Onneksi on ihmisiä, jotka auttavat hankalassa tilanteessa olevia, väkivaltaa kokevia asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan pääsemään irti vaurioittavasta tilanteesta. Vaikka resursseja voisi olla enemmänkin, Vihdissä seurakunnan diakonit tekevät hyvää yhteistyötä Karviaisen perheneuvojien ja psykiatristen sairaanhoitajien kanssa esimerkiksi järjestäessään vertaistukiryhmiä lähi- ja parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Vihdissä on jo 15 vuoden ajan ollut toiminnassa ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät, seuraava ryhmä aloittaa heti alkuvuodesta, 13.1.2023. Nämä tahot mm. tekevät apua tarvitsevalle suunnitelman tilanteesta irtautumiselle, myös muuttokustannuksiin voi saada tukea, kertoivat perheneuvoja Miikka Heinonen ja diakoni Päivi Savolainen-Kauppila. Epävirallinen väkivallan ehkäisyryhmä toimii, mutta toiveissa kuitenkin on, että hyvinvointialueelle saataisiin virallinen työryhmä. Muita ammattilaisia myös koulutetaan kohtaamaan väkivaltaa kokevia. Sillä vuosien aikana kohtaamisissa naisten kanssa on todettu, että kannattaisi kysyä suoraan: Miten riitelette?  Onko suhteessanne väkivaltaa? Ja suuri riski on, että työntekijä ei kestä kuulla mitä kuulee, ei kysy lisää tai ei tiedä mitä tehdä. Lapsi taas usein ottaa vanhemman tunteen, jos ei pysty kestämään tilannetta ja kantaa itse sen häpeän eli menee piiloon. Joskus lapset luulevat itse aiheuttaneensa tilanteen. Koulutustyössä myös ennaltaehkäisyn näkökulma on tärkeä. Toivoa on koska näitä asioita ajatellaan ja paremman eteen tehdään töitä.

Lopuksi Duo E. Alavillamo esitti Elina Alavillamon tekemän laulun, joka kertoo toivoa herättävästi aidon rakkauden parantavasta voimasta. Tämän jälkeen kerho palkitsi esiintyjät lämmittävillä villasukilla, joita meillä on onni saada toimintaamme tukevalta kutojalta.

Kuvissa yllä johtava diakoni Päivi Savolainen-Kauppila Vihdin seurakunnasta ja perheneuvoja Miikka Heinonen Karviaisesta, kuvissa alla juhlan koordinaattori Päivi Nikander ja puheenjohtaja Johanna Ovaska kerhostamme sekä alimpana Elina ja Esa Alavillamo Duo E.Alavillamo

Kuvaaja Paavo Hacklin

Zonta Says NO to violence against women

Zonta International Piiri 20

Julkilausuma piirikokouksessa 8.10.2022

Lähisuhdeväkivalta on suuri yhteiskunnallinen ja inhimillinen ongelma

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä väkivallan kohteelle ja se aiheuttaa suuria kustannuksia yhteiskunnalle kaikilla toiminnan tasoilla. Lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunutta ja sen kohteena on useimmiten nainen. Apua tarvitsevat iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta väkivallan kokija, mahdollinen väkivallan todistaja sekä myös väkivallan tekijä.

Kansalliset, väkivaltakokemuksia koskevat väestötutkimukset osoittavat, että naiset kokevat huomattavasti useammin seksuaalista väkivaltaa sekä lähisuhdeväkivaltaa. Henkirikostilastoissa vuosina 2013–2018 naisuhreista 60 % ja miesuhreista 8 % oli puolisonsa tai ex-puolisonsa surmaamia. EU-tasolla toteutetun väestökyselyn mukaan joka kolmas suomalainen nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista parisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana. Puolet suomalaisista naisista on kokenut nykyisen tai entisen puolisonsa taholta henkistä väkivaltaa. Vainoa on kokenut puolestaan 24 % ja seksuaalista ahdistelua 42 % suomalaisista naisista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut kesäkuussa 2022 Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi. Näiden ohjeiden tukemana on mahdollisuus ja velvoite luoda työlle toimivat rakenteet, riittävät resurssit sekä sopia seuranta ja arviointi. Monialainen yhteistyö lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on kaikkien toimijoiden vastuulla. Keskeisessä roolissa on kuntien, hyvinvointialueiden, yksityisten palvelun tuottajien sekä kolmannen sektorin yhteistyö.

Zonta International Piiri 20 tukee omalta osaltaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyä vaikuttamalla kansainväliseen, kansalliseen, alueelliseen sekä paikalliseen toimintaan ja päätöksentekoon yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja osoittaa Zonta International -järjestön jatkuvaa sitoutumista naisten turvallisuuden ja suojelun varmistamiseen esimerkiksi nyt, kun naiset kokevat poliittisista ja uskonnollisista syistä väkivaltaa mm. Iranissa, Afganistanissa ja Ukrainassa. 16 kampanjapäivän aikana 25.11.–10.12. 2022 Zontat lisäävät tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta kotikaupungeissaan.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastainen työ on ajasta ja paikasta riippumatta aina merkityksellistä. Zonta International Piiri 20 edellyttää varhaista puuttumista lähisuhdevaltaan sitä ehkäisevien toimien, toimijoiden monialaisen yhteistyön ja vaadittavien resurssien lisäksi.

 

Zonta International D20

Merja Ora Governor

+358 50 5292 331 merja.ora@zonta.fi

Taina Junttila District Advocacy Chair

+358 40 0284 585 taina.junttila@zonta.fi