Hiidenveden Zonta-kerholaisia yhdistää halu olla mukana kansainvälisessä naisten puolesta toimivassa hyväntekeväisyysjärjestössä.

Teemme vuosittain toimintasuunnitelman projekteista ja palvelutapahtumista, joilla kerätyt varat ohjaamme Zonta-aatteen pohjalta valittuihin hyväntekeväisyyskohteisiin. Tapahtumien suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa ovat aktiivisesti ja hyvällä fiiliksellä mukana kaikki kerhomme jäsenet omaa erityisosaamistaan hyödyntäen.

Yhdessä toimiminen, vastuun ottaminen ja oman tehtävänsä hoitaminen saavat aikaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja luovat yhteishenkeä. Kerholaiset viihtyvät yhdessä myös vapaamuotoisesti esim. ulkoiluretkillä tai erilaisilla tutustumiskäynneillä.

Hyväntekeväisyysprojektien onnistumisen takana on vahva tuki paikallisilta yrityksiltä ja muilta toimijoilta esim. paikallisilta taiteilijoilta.

YHDESSÄ, VAPAASTI, UUDISTAEN!

Kerhomme strategia on valmistunut.

Jäsenet ovat yhdessä osallistuneet strategiamme kehittämiseen Kirsti Jokirannan koordinoimana vuonna 2017. Strategiamme mukaan rakennamme kerhostamme vastustamattoman vaihtoehdon hyväntekeväisyystyön tekemiseen.