Hiidenveden Zonta-kerholaisia yhdistää halu olla mukana kansainvälisessä naisten puolesta toimivassa hyväntekeväisyysjärjestössä.

Teemme vuosittain toimintasuunnitelman projekteista ja palvelutapahtumista, joilla kerätyt varat ohjaamme Zonta-aatteen pohjalta valittuihin hyväntekeväisyyskohteisiin. Tapahtumien suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa ovat aktiivisesti ja hyvällä fiiliksellä mukana kaikki kerhomme jäsenet omaa erityisosaamistaan hyödyntäen.

Yhdessä toimiminen, vastuun ottaminen ja oman tehtävänsä hoitaminen saavat aikaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja luovat yhteishenkeä. Kerholaiset viihtyvät yhdessä myös vapaamuotoisesti esimerkiksi ulkoiluretkillä tai erilaisilla tutustumiskäynneillä.

Hyväntekeväisyysprojektien onnistumisen takana on vahva tuki paikallisilta yrityksiltä ja muilta toimijoilta kuten paikallisilta taiteilijoilta.

Kerhomme strategia

YHDESSÄ, VAPAASTI, UUDISTAEN!

Jäsenet ovat yhdessä, Kirsti Jokirannan koordinoimana, laatineet kerhollemme oman strategian vuonna 2017, joka on päivitetty alkuvuodesta 2022. Strategiamme mukaan rakennamme kerhostamme vastustamattoman vaihtoehdon hyväntekeväisyystyön tekemiseen.