Zonta-järjestön 5000 dollarin STEM- ja JMK-stipendit haettavissa nyt

Zonta-kerhomme Helsinki 1 etsii korkeakoulussa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelevaa naista hakijaksi STEM-stipendille ja liiketaloutta opiskelevaa naista hakijaksi JMK-stipendille.

Maailmanlaajuinen Zonta International -järjestö on ollut jo yli 100 vuotta tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien ja tasa-arvon asialla. Järjestön kansainväliset stipendiohjelmat kannustavat nuoria naisia eteenpäin vaikutusvaltaisiin tehtäviin.

Zonta-piiri 20 saa valita oman ehdokkaansa kummankin 5 000 USD:n kansainvälisen stipendin saajaksi Suomen ja Viron Zonta-kerhojen hakijoiden joukosta. Yhteensä STEM-stipendin saa maailmanlaajuisesti 31 korkeakouluopiskelijaa ja JMK-stipendin 37 opiskelijaa. Valinnoista päättää lopullisesti Zonta-järjestön kansainvälinen stipenditoimikunta.

Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) -stipendi

STEM-stipendiä voivat hakea naiset, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa luonnontieteiden, insinööritieteiden, tietotekniikan tai matematiikan perustutkintoa ja menestyvät opinnoissaan hyvin. Luonnontieteiksi lasketaan mm. biologia ja ympäristötieteet, ekologia, fysiikka, geotieteet, kemia, tähtitiede ja metsätieteet ja maataloustieteet. Tutustu kattavaan listaukseen soveltuvista opintoaloista. Hakijan tulee olla vähintään toisen vuoden ja enintään viimeisen vuoden perustutkinto-opiskelija jättäessään hakemuksen eikä hän voi valmistua ennen huhtikuuta 2024.

Jane M. Klausman Women in Business (JMK) -stipendi

JMK-stipendiä voivat hakea naiset, jotka opiskelevat kaupallisia aineita yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Kaupallisiksi aineiksi lasketaan mm. liiketalous, tuotantotalous ja taloustiede. Hakijan tulee olla vähintään toisen vuoden ja enintään viimeisen vuoden perustutkinto-opiskelija jättäessään hakemuksen eikä hän voi valmistua ennen huhtikuuta 2024.

Miten stipendejä haetaan?

 • Tarkat kriteerit ja hakemuslomakkeet löytyvät Zonta Internationalin sivuilta:
 • Hakemus laaditaan englanniksi. Ohjeet löydät hakulomakkeesta.
 • Autamme hakijoita mielellämme hakemuksen teossa.
 • Pyydämme hakemuksen yhtenä PDF-dokumenttina viimeistään 9.6.2023 sähköpostiosoitteeseen johanna.lampinen[at]iki.fi.

Usein kysytyt kysymykset (päivitetty 25.5.2023)

 • Mitkä koulut Suomessa sopivat määritelmään ”an accredited university/college/institute”?
  • Kaikki suomalaiset yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut.
 • Olisiko neuvoja tai vinkkejä hakemuksen tekemiseen?
  • Kannattaa lukea Zonta Internationalin sivulta kaikki ohjeet mahdollisimman huolella ja ajatuksella, että muotoseikat varmasti täyttyvät ja osaat korostaa oikeita asioita.
  • Hakemusta laatiessa kannattaa pitää mielessä että järjestö on alunperin amerikkalainen ja nykyään maailmanlaajuinen. Tämä tarkoittaa ainakin kahta asiaa: Kaikille hakemukseesi perehtyville ei ole tuttua millainen on Suomen yliopisto-/korkeakoulujärjestelmä ja ylioppilaskuntamalli, kuten mikä on vaikkapa kilta tai ainejärjestö. Kannattaa siis pyrkiä selittämään meriittisi mahdollisimman hyvin. Toiseksi ei kannata olla liian vaatimaton: totuudessa tulee tietenkin pysyä, mutta hakemusta kirjoittaessa ote ja tyyli saa olla vähän ”amerikkalaisempi”!
 • Mitä kohtia hakijan tulee täyttää hakulomakkeen yläosassa?
  • Näistä kentistä riittää täyttää Zonta Club of Helsinki 1, district 20, attention: Johanna Lampinen & email: johanna.lampinen[at]iki.fi.
  • Osoitetieto- ja puhelinnumerokentät saavat jäädä tyhjiksi.
 • Olisiko neuvoja suosittelijoiden pyytämiseen?
  • Suosittelijoiksi sopii hyvin joku laitokseltasi, vaikkapa pääainekurssin vetäjä, kandi- tai diplomityön tai gradun ohjaaja tai joku muu akateemista puoltasi tunteva. Toinen suosittelija voi olla esihenkilösi tai miksei vaikkapa opiskelijajärjestön puheenjohtaja tms.
  • Suosittelijoille Zonta-järjestö tai hakemasi stipendi ei välttämättä ole tuttu, joten kannattaa varautua kertomaan omin sanoin mistä kyse ja tehdä suosittelijan rooli mahdollisimman helpoksi. Joskus suosittelijat saattavat pyytää sinua hahmottelemaan ensimmäisen version suositustekstistä aikansa säästämiseksi. Tätäkään ei kannata hätkähtää. Suosituskirjeisiin löytyy netistä inspiraation lähteeksi paljon hyviä esimerkkejä.
 • Mitä kohtia hakijan tulee esitäyttää ”Zonta International Recommendation for the Women in STEM Scholarship”-lomakkeessa?
  • Lomakkeen alkuun tulee hakijan allekirjoitus.
  • Please return this form by -kenttään voi laittaa hakuajan päättymispäivän 9.6.2023 tai haluamansa, suosittelijan kanssa sovitun aiemman päivämäärän. Tärkeää on että suositukset ovat valmiina hakuajan päättymiseen mennessä.
  • Lomakkeen alaosan osoitetietokentät saavat jäädä tyhjiksi.
 • Miten suosittelijoilta kerätään suositukset?
  • Takavuosina paperidokumenttien maailmassa oli tapana että suosittelijat lähettivät suosituksensa suljetussa kirjekuoressa suoraan Zonta-kerhon edustajalle. Tätä mallia mukaillen suosittelijat voivat yhä halutessaan lähettää suosituksen sähköpostitse suoraan Zonta-kerhon edustajalle. Jotkut suosittelijat saattavat toivoa tätä tapaa, koska tällöin hakija ei näe suosituksen yksityiskohtia.
  • Nykyaikaisempi, yleistynyt ja suositeltavakin käytäntö on että hakija saa suosituksen suoraan suosittelijalta ja itse liittää suositukset sivuiksi osaksi hakemus-PDF-tiedostoaan. Tässä vaihtoehdossa hakijan kannalta hyvä puoli on että voi olla varma että molemmat suositukset ovat perillä ajoissa.

 

Lisätietoja antaa Zonta-kerho Helsinki 1:n jäsen, Jane M. Klausman -alumni Johanna Lampinen (johanna.lampinen[at]iki.fi) / Telegrammissa @johannalampinen.