Medialukutaito vaatii kriittistä ajattelua

  Jo pitkään on vallinnut tilanne, ettei informaatiota hallita siellä mistä se lähtee, vaan siellä mihin se saapuu – vastaanottajan päässä. Mutta malttia, ponnistuksia ja pohdintaa kansalaiset medialukutaitojen oppimisessa tarvitsevat. 1920-luvulla esitetty teoria kulttuuriviiveestä (cultural lag) on entistä ajankohtaisempi; tekniikka kehittyy nopeasti, mutta inhimillinen tajunta ja yhteiskunnalliset instituutiot hitaasti. Pelko uusia viestintävälineitä kohtaan on kautta historian osoittautunut turhaksi. Uusien medioiden … Read More

Vesi on ihmisoikeus, joka ei toteudu kaikkialla

Vesi on kaiken elämän perusta ja ihmisen perustarve. Vain 3 % maapallonvesivaroista on suolatonta vettä ja siitäkin ¾ on sitoutunut lumeen ja jäätikköihin. Kaikesta vedestä vain 0,01 % on ihmiskunnan saatavilla oleva makeaa vettä. Kehitysmaissa miljoonia ihmisiä kuolee vuosittain veden puutteeseen ja miljoonia, erityisesti lapsia, sairastuu likaisesta juomavedestä aiheutuviin sairauksiin. YK:n yleiskokous antoi vuonna 2010 julistuksen, jonka mukaan vesi on … Read More