Olemme toimineet Kuopiossa vuodesta 1971 alkaen. Kerhomme jäsenet edustavat naisia eri ammattialoilta. Tapaamme kuukausikokouksessa kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Hankimme varoja tyttöjen ja naisten asemaa edistäviin hankkeisiin niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Kansainväliset hankkeet valitaan yhteistyössä YK:n kanssa ja apu kohteisiin kanavoidaan rahastojen ja stipendien kautta. Suomen oma rahasto on Helvi Sipilä -rahasto.

Järjestämme tilaisuuksia, ja osallistumme kampanjoihin lisätäksemme paikallisella tasolla tietoisuutta naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa, mm. Zonta Says NO -kampanja.

Levitämme järjestön kannanottoja edelleen paikallisille vaikuttajille. Keskustelemme järjestön arvoista ja päämääristä paikallisella tasolla sekä teemme yritysvierailuja.

Toimiminen Zonta-kerhossa on yhteistä tekemistä ja ystävyyttä. Osallistumalla aktiivisesti paikalliseen toimintaan on mahdollista verkostoitua eri ammatteja edustavien naisten kanssa ja solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita. Teemme myös teatteri-, kulttuuri- ja virkistymisretkiä omakustanteisesti.

Toimintamme vahvuutena on, että kukin jäsen osallistuu oman osaamisensa puitteissa palveluprojekteihin ja vaikuttamistyöhön sekä haluaa oman suunnitelmansa mukaan tukea taloudellisesti Zonta International Foundationin kansainvälisiä palveluohjelmia.

Tule mukaan toimintaamme. Toimimalla aktiivisesti vaikutat naisten ja tyttöjen asemaan niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Tule mukaan.

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.