Madagaskarin tyttöjen koulutus, Iisalmen Zonta –kerhon kansainvälinen avustuskohde

Iisalmen Zonta-kerho kerää varoja useissa tapahtumissa toimintakauden 2017-2018 aikana Madagaskarin lasten, etenkin tyttöjen, koulutuksen parantamiseksi. Koko kansainvälinen Zonta – järjestö on asettanut toimintavuosien 2016-2018 tavoitteeksi kerätä 1 miljoona US dollaria lahjoitettavaksi Unicef-järjestön Let Us Learn Madagaskar-projektille tähän tarkoitukseen.

Madagaskarin saarivaltio on entinen Ranskan siirtomaa ja se sijaitsee Intian valtameressä noin 640 kilometrin päässä Afrikan itärannikosta. Luonto on eristäytyneisyyden vuoksi ainutlaatuinen ja 22,5 miljoonan asukkaan saaren maastosta suurin osa on korkeuseroiltaan vaihtelevaa sademetsää. Maatalous, kalastus ja metsätalous työllistävät lähes 80 prosenttia väestöstä ja köyhyys vaivaa etenkin maaseudun väestöä.

Unicef on aloittanut vuonna 2011 Let Us Learn in Madagaskar –projektin parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksessa etenkin tyttöjen osalta, auttamaan syrjäytyneiden lasten asemaa ja lasten oikeuksia yleisesti sekä kehittämään koulutuksen laatua.

Koulutus mahdollistaa korkeamman elintason, paremman elämän sekä valoisamman tulevaisuuden niin lapsille kuin aikuisille. Nykyisellään taloudellisten vaikeuksien vuoksi vain kaksi kolmesta alakoululaisesta jatkaa yläkouluun.  Etenkin köyhien perheiden lapset joutuvat usein keskeyttämään koulun mennäkseen työhön ja näistä lapsista vain n. 44% saa käytyä yläkoulun loppuun.  Sen sijaan koulua käyvistä lapsista n. 74% saa päättötodistuksen ja heidän toimeentulonsa on arvioitu olevan selvästi korkeampi kuin koulunsa keskeyttäneiden. Tyttöjä ja poikia aloittaa saman verran yläkoulun, mutta kouluissa ilmenevä väkivalta sekä tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö ja yleinen asenne aiheuttavat useammin tyttöjen opiskelujen keskeytymisen. Lisäksi opetuksen tasoa heikentää opettajien heikko koulutustaso.

Let Us Learn in Madagaskar-kampanjan tavoitteena on Unicefin kautta

  • helpottaa lasten mahdollisuutta jatkaa opiskelua alakoulusta yläkouluun
  • pyrkiä madaltamaan alueellisia ja sosioekonomisia esteitä lasten koulutuksessa
  • tavoittaa ja kannustaa koulunsa keskeyttäneitä lapsia jatkamaan opiskelua
  • vaikuttaa päättäjien ja koulujen rehtorien asenteisiin mahdollistaen myös raskaana olevien ja jo synnyttäneiden yläkouluikäisten tyttöjen koulun käynnin jatkaminen
  • kouluttaa ja neuvoa opettajille pedagogisia taitoja sekä toimittaa oppimateriaalia opetukseen.

Tervetuloa Iisalmen Zonta-kerhon tapahtumiin ja tukemaan Let Us Learn in Madagaskar-hanketta.

Taina Taskinen,

Iisalmen Zonta-kerhon sihteeri