Zonta club Iisalmi toteutti yhdessä jäsentensä ja Savonian opiskelijan kanssa videoprojektin, Zontan 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Videoiden aiheet liittyvät jokaisen kuukauden yleiseen teemaan.  Videoilla esiintyy Zonta club Iisalmen jäseniä sekä vierailijoita.

Tammikuu: Naisten ja tyttöjen koulutus ja sijoittuminen työelämään

 

Helmikuu: Arvot – naisen asema Suomessa ja Virossa

 

Maaliskuu: Zontat palvelevat kansallisesti ja kansainvälisesti – naisten terveyden edistäminen

 

Huhtikuu: Johtajuus – naiset esiin osaajina ja johtajina

 

Toukokuu: Zontat vaikuttavat kansallisesti ja kansainvälisesti

 

A FACT YOU SHOULD KNOW… 

 

WHAT IS GENDER RESPONSIVE BUDHETING