Naisiin kohdistuvalle väkivallalle vahva EI – oranssit päivät 25.11.-10.12.

Paikallislehdessä julkaistu artikkeli:

25.11. on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Päivä käynnistää 16 päivän jakson, oranssit päivät, jolloin erityisesti kiinnitetään huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Zonta International käynnistää samana päivänä vuosittaisen kampanjan ”Zonta says NO to violence against women”, jonka aikana Zonta-kerhot eri puolilla maailmaa nostavat esille naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lisäävät tietoisuutta siitä monin eri tavoin. Hiidenveden Zonta-kerho haluaa kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan valotaulumainoksella Nummelan Meritiellä 25.11.-1.12. välisenä aikana.

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma ja se on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista sukupuolten välisestä tasa-arvostamme huolimatta. Se on myös vakava ihmisoikeusrikos. Suomi ratifioi vuonna 2015 Istanbulin sopimuksen, joka on vuonna 2011 hyväksytty Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Väkivallalla on monia muotoja

Naisiin kohdistuva väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista. Se voi olla lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kuten psykologista alistamista, parisuhteessa tapahtuvaa raiskausta, lyömistä ja pahoinpitelyä tai seksuaalista häirintää, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, avioliittoon pakottamista, digitaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää tai vainoamista. Se voi myös olla ihmiskauppaan liittyvää alistamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä tai tyttöjen sukuelinten silpomista, lapsiavioliittoja tai muuta ns. kunniaan liittyvää väkivaltaa. Myös nöyryyttäminen huumorin varjolla on väkivaltaa.

Tiedotusvälineissä on nykyään lähes viikoittain uutta tietoa naisiin kohdistuvasta ja kohdistuneesta väkivallasta. Tiedämme, että koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa ja viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalinen häirintä on yleistynyt ja esimerkiksi puolet lukioikäisistä tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan esille nostamisen ja tietoisuuden lisäämisen ohella Zontat keräävät ja lahjoittavat varoja kotimaisiin ja kansainvälisiin kohteisiin sukupuoleen kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi sekä uhrien auttamiseksi. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Osallistumalla Hiidenveden Zonta-kerhon järjestämiin tapahtumiin sinäkin voit olla mukana auttamassa.