Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 10.10.2020

Asiallisia kohtaamisia vihapuheen sijaan

Zonta International Piiri 20 ry:n edustajat ovat kokoontuneet piirikokoukseensa Poriin 10.10.2020. Viime vuonna 100 vuotta täyttäneen järjestön piirikokouksen aihe on ’Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan’.

Piiri 20 ja piirikokouksen osallistujat toteavat, että on tarpeen kiinnittää huomiota  yhteiskunnassamme esiintyviin epäkohtiin, ml. vihapuheeseen, maalittamiseen ja suoranaiseen misogyniaan, naisvihaan,  julkisuudessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa. Em. ilmiöiden kohteena voi olla kuka tahansa, mutta erityisesti naisiin kohdistuva vihapuhe on usein henkilökohtaisuuuksiin menevää, seksuaalissävytteistä ja uhkaavaa.

Tämä ei ole hyväksyttävää eikä sitä voida kuitata ’vitsinä’ tai ’ajattelemattomuutena’. Vihapuhe ja maalittaminen eivät myöskään kuulu sananvapauden piiriin. On tärkeää, että tämä tuodaan selkeästi esille niin kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan harrasteiden yhteydessä edellyttämällä aina muiden ihmisten kunnioittavaa ja asiallista kohtaamista, puhuttelua ja kohtelua.

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit, jotka ovat jokaisen yksilön oikeuksien toteutumisen sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta demokraattisen toiminnan ydin. ZI Piiri 20 ry pitää tärkeänä, että vihapuhe kaikkine ilmenemismuotoineen ei estä ehdokkaaksi asettumista ja että luottamushenkilöt, sukupuolesta riippumatta, saavat työrauhan yhteiskunnallisessa tehtävässään.

 

Lisätietoja:

Raisa Valve

Governor,

ZI Piiri 20 ry

 

Johanna Ovaska

Naisten oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja,

ZI Piiri 20 ry