Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, siellä asuu miltei 240 000 ihmistä. Vajaa 20 prosenttia vantaalaisista on alle 16-vuotiaita ja 15 prosenttia yli 64-vuotiaita. Joka kymmenes vantaalainen on ulkomaan kansalainen ja kaupungissa puhutaankin suomen ja ruotsin lisäksi yli sataa muuta kieltä. Pohjoissaamenkielisiä Vantaalla asuu 20 henkilöä. Vantaalla oli 121 149 työpaikkaa vuoden 2018 lopussa, mikä oli viisi prosenttia kaikista Suomen työpaikoista. . Vantaalla toimii yli 11 000 yritystä ja lentokenttäalueen kupeessa sijaitsee Suomen nopeimmin kasvava yritysalue Aviapolis. Eniten työpaikkoja on tukku- ja vähittäiskaupassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä teollisuudessa.

Pinta-ala (1.1.2021)

Kokonaispinta-ala 240,35 km2
Maa-alue 238,37 km2
Vesialue 1,98 km2
Asukkaita/maa-km2 995

Väestörakenne (31.12.2020)

Väestö yhteensä 237 231
Naisia 50,1 %
0-6-vuotiaita 7,8 %
7-15-vuotiaita 10,5 %
16-64-vuotiaita 66,2 %
65+ -vuotiaita 15,5 %

Kieli ja kansalaisuus (31.12.2020)

Suomenkielisiä 76,1 %
Ruotsinkielisiä 2,4 %
Vieraskielisiä 21,6 %
Ulkomaan kansalaisia 13,4 %

Työmarkkinat ja talous

Työpaikat (31.12.2018) 121 149
Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2018) 108,8 %
Työttömyysaste (31.12.2019) 8,6 %
Veroprosentti (2021) 19,00 %

Asuntotuotanto vuonna 2020

Asuinhuoneistoja yhteensä 2 917
– joista pientaloja 16,6 %

Lähde on Tilastokeskus, paitsi pinta-alatiedoissa Maanmittauslaitos ja asuntotuotannossa Kuntarekisteri.