Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, siellä asuu miltei 230 000 ihmistä. Vajaa 20 prosenttia vantaalaisista on alle 16-vuotiaita ja 15 prosenttia yli 64-vuotiaita. Joka kymmenes vantaalainen on ulkomaan kansalainen ja kaupungissa puhutaankin suomen ja ruotsin lisäksi yli sataa muuta kieltä. Pohjoissaamenkielisiä Vantaalla asuu 21 henkilöä. Vantaalla on 110 784 työpaikkaa ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 107,6 prosenttia. Eniten työpaikkoja on tukku- ja vähittäiskaupassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä teollisuudessa.

Pinta-ala (1.1.2019)

Kokonaispinta-ala 240,35 km2
Maa-alue 238,37 km2
Vesialue 1,98 km2
Asukkaita/maa-km2 957

Väestörakenne (1.1.2019)

Väestö yhteensä 228116
Naisia 50,3 %
0-6-vuotiaita 8,1 %
7-15-vuotiaita 10,5 %
16-64-vuotiaita 66,1 %
65+ -vuotiaita 15,3 %

Kieli ja kansalaisuus (1.1.2019)

Suomenkielisiä 78,7 %
Ruotsinkielisiä 2,4 %
Vieraskielisiä 18,9 %
Ulkomaan kansalaisia 11,9 %

Työmarkkinat ja talous

Työpaikat (31.12.2016) 110 784
Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2016) 107,6 %
Työttömyysaste (31.12.2017) 11,0 %
Veroprosentti (2019) 19,00 %

Asuntotuotanto vuonna 2017

Asuinhuoneistoja yhteensä 3288
– joista pientaloja 15,5 %
– joista omistusasuntoja 540,3 %

Lähde on Tilastokeskus, paitsi pinta-alatiedoissa Maanmittauslaitos ja asuntotuotannossa Kuntarekisteri.