Vantaan Aikuistopiston stipendit

Vantaa II Zonta-kerho pääsi 2.6.2023 osallistumaan Vantaan Aikuisopiston kevätjuhlaan, jossa palkitsi stipendein kaksi Vantaan Aikuisopiston aikuisten perusopetuksen suorittanutta naista. Stipendin saajan kriteereiksi asetimme vahvan koulutusmotivaation ja sitoutumisen opiskeluun sekä aloitteellisen ja esimerkillisen toiminnan yhteiseksi hyväksi. Kriteerit täyttävät stipendiaatit löytyivät yksimielisen opettajakunnan avulla.

Toinen palkituista opiskelijoista piti kevätjuhlassa puheen oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Puheessaan hän oli kiitollinen saamastaan  koulutuksesta ja kauniisti kiitti jokaista opettajaa erikseen

Kuvassa Tarja Saari ja Leena Hjort stipendin saaneiden kanssa

Molemmat stipendin saajat olivat suunnattoman iloisia saamastaan huomionosoituksesta ja kävivät erikseen kiittämässä vielä juhlan jälkeenkin. Kuvauslupa saatu kuvattavilta.