Kokemuksia Frankfurtin Conventionista

9.th European Inter-District Zonta Seminar, Frankfurt am Main 2023
Kokemuksia /Tarja Saari
Osallistujia 198 yhteensä 18:sta maasta, joukossa 18 alumnia (nuoria naisia)
Suomesta 17 henkilöä, Saksasta 59
Näin konkreettisesti miten laaja yhteisö Zontat ovat ja kuinka paljon todella merkittäviä ihmisiä
kuuluu joukkoomme. Ilmapiiri oli välitön.
Aihe – Naiset ja rahoitusasiat – haasteiden ja mahdollisuuksien välillä. Minulle melko vierasta aluetta,
mutta hämmästyttävän kiinnostavaa kuitenkin.
Keynote puhujien aihealueet:
Prof. Dr. Alexandra Niessen-Ruenzi, University of Mannheim– Sukupuolten väliset erot
rahoitusasioissa (finance)
– Vanhuusajan köyhyysriski naisilla
– Naiset säästää – miehet sijoittaa
– Naisen (lapsen saaneen / lapsettomalla ei näy niin radikaalina) tulotason lasku 1. Lapsen
saannin jälkeen (Tästä on minulla graafi Saksasta ja sattumoisin Tanskasta, näyttävät samaa
suuntaa – en tiedä onko tehty Suomessa?)
– Osakkeisiin naiset sijoittavat riskittömästi – miehet riskillä (syinä Pienempi tulo, riskien
välttäminen, vähempi tieto, negatiivinen asenne pörsseihin) Saksassa!
– Ratkaisuna oikeanlainen neuvonta. On todettu, että naisia neuvotaan erillälailla (Saksassa).
Naiset saavat vähemmän alennuksia. Naisille tarjotaan kallimpia tuotteita ja suppeammin.
– Vanhempien ja koulun asia! (Miehet puhuvat pojille…jne)
Dr. Barbara Böhnlein, Managing Director MUFG Bank (Europe)
– Puhui omasta urastaan pankissa. Miten tulee vaatia samoja etuja ja etenemismahdollisuuksia
kuin miehet.
Dr. Katarina Barley, Vice-President European Parliament, Member of ZC Trier
– Saapui paikalle siten, että ei kuullut edellisiä puheenvuoroja. (hauskaa, koska oli aika
erillainen näkökulma naisen kilvoitteluun businessmaailmassa kuin edellisellä puhujalla).
– Hän korosti arvoja (Sdp:läinen poliitikko)
– Kysymys epätasa-arvosta on siirrettävä sille systeemille, missä elämme.
– Minuun vaikutti erityisesti hänen lause: “Jos olet todella hyvä jossain, niin saat paljon palkkaa
– eikö? Mutta – jos olet oikein hyvä esim. opettaja, sairaanhoitaja…tms. – Saat silti taulukon
mukaisen saman palkan.” On siis aloja, joiden isoa panosta ei palkita rahalla.
– Sanomansa oli mielestäni se, että meidän ei pidä “viedä maailmaa miehiltä” (hän käytti tätä
fraasia), vaan mailman tulisi olla miehille ja naisille sama.
– Hän oli erittäin inspiroiva puhuja – varmaan erittäin tottunut vaikuttamaan, mutta silti
jotenkin rehellisen oloinen. On aina hienoa, kun voi kokea tuollaista.
Zontat ovat keskimäärin melko iäkkäitä ja jäsenten lukumäärä laskemassa.
Ute Scholz – Zonta International President 2022 – 2024, ZC Verden
– esitti muutamia aika radikaalejakin jäsenmäärän lisäämiskeinoja. Esim. Voisiko jäsen olla
mies? Voisiko nuoria houkutella mukaan muodostamalla esim. sisarkerhoja, jotka
muodostuisivat samanikäisistä (samat päivittäiset haasteet? Ja maailmankuva. Voisivat ottaa
vaikka lapset mukaan? Lapsille myös yhdessätekemistä.
– Minulle tuli mieleen, että voisimmeko tällöin mahdollistaa nuorten naisten osallistumisen
alennetulla maksulla. (Alumni) Tai, jos saisimme mukaan maahanmuuttajanaisia – tässä voisi
olla sekin hyöty, että meidän kulttuuriin tutustuminen ja sen omaksuminen saattaisi
helpottua.
– Salla Tuominen jatkaa Scholzin jälkeen Presidenttinä – oli myös paikalla, esitteli itsensä
lyhyesti, en päässyt juttusille.
Ystäväni Riikka Pyykkö piti tavoitteenaan esitellä minut Ute Scholzille ja onnistuikin siinä. (yhteiskuva
liitteenä).
Noin ylesesti tein huomioita, että Saksa / Suomi ovat erilaisia yhteiskuntia. Meillä on tasa-arvo paljon
paremmin. Se tuli esiin useassa puheenvuorossa (asiantuntijat Saksasta). Esim. Ensimmäinen
kysymys, joka meille esitettiin: Kuinka moni teistä hoitaa itse raha-asioita?
Puheenvuoroissa tuli ilmi paljon myös naisen uran ja perheen (lasten) yhdistämisestä. Se tuntui
olevan meillä Suomessa tosi hyvässä tilanteessa verrattuna Saksaan (Keski-Eurooppaan).