Paluu yhdessä tekemisen iloon

Suomessa, pelkästään jo meillä Lohjalla, on satoja järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden jäsenet toimivat yhdessä, vapaaehtoistyötä tehden, saavuttaakseen jotakin parempaa.

Kirjoittajavieras-palsta Länsi-Uusimaa-lehdessä 4.9.2021.

Korona-aika on koetellut kaikkea yhteistoimintaa. Etäkokouksissa on voitu hoitaa välttämättömät asiat, mutta pitkään jatkuneiden rajoitusten vuoksi innostuksen lähde on vaarassa ehtyä monessa porukassa. Ja kuitenkin juuri yhdistyksissä, seuroissa ja kerhojen toiminnassa edistetään terveyttä ja hyvää kuntoa itselle ja muille. Vapaaehtoistyöllä tavoitellaan parempia elinoloja ihmisille, eläimille ja luonnolle, luodaan iloa kuvataiteen, musiikin tai vaikkapa tanssin keinoin. Yhteinen tekeminen tuo hyvää koko yhteisölle, mutta antaa hyvin myös tekijälleen. Sen kautta saadaan uusia ystäviä, opitaan uusia taitoja, koetaan asioita, jotka muuten olisivat voineet jäädä kokematta.

Maailmanlaajuinen Zonta-järjestö on muiden toimijoiden tavoin joutunut jarruttelemaan toimintaansa.  Samaan aikaan on nähty avun tarpeen lisääntyminen juuri niissä asioissa, jotka tasa-arvon edistämiseksi toimivalle järjestölle ovat tärkeitä. Meillä Suomessa on viranomaisilta ja alan järjestöiltä tullut huolestuneita viestejä perheväkivallan lisääntymisestä, syrjäytymisestä ja uupumisesta. Maailman köyhimmissä maissa pandemia ja samaan aikaan etenevä ilmastonmuutos kärjistävät olosuhteita, joissa kansainvälinen apu on tarpeen.

Odotamme kiihkeästi aikaa, jolloin pääsemme jälleen toimiminaan aktiivisesti, kuten järjestämään tilaisuuksia, joista on iloa osallistujille ja meille tekijöille ja jotka samalla auttavat meitä auttamaan.

Jokainen voi vaikuttaa. Näin viisaasti tiivistää Noora Vähäkari, kehitysjärjestöjen yhteistyöelimen Fingon ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija:

“Tulevaisuutta ei voi ennustaa, eikä tulevaisuus ole ennalta määrätty. Toimemme ja ajattelumme kuitenkin vaikuttavat aktiivisesti siihen millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Jokaisella on siinä osansa. Tulevaisuuden kuvittelu ja ennakointi luo myös toivoa – vaikka viheliäiset ongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään ja maailma yhä monimutkaistumaan, voimme vahvistaa kykyämme ymmärtää niitä ja toimia niistä ammentaen.”

Riitta Lehtonen, puheenjohtaja
Lohjan Zonta-kerho ry