Lohjan Zonta-kerho jakaa 1 000 euron stipendin opiskelijalle

Stipendi myönnetään naisopiskelijalle, joka toimii Zonta-järjestön päämäärien mukaisesti ja joka asuu Lohjalla tai on suorittanut yläasteen tai lukion Lohjalla.

Stipendiä voi hakea matemaattis-luonnontieteellisiä tai teknillisiä aineita ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleva.

Stipendiä voi hakea opintojen edistämiseen, opinnäytetyön valmistumiseen, välineistön tai materiaalin hankintaan tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Stipendin hakuaika päättyy 6.2.2019.

Vapaamuotoisesti laaditussa hakemuksessa tulee olla hakijan nimi ja yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka, koti- ja opiskelupaikkakunta, oppilaitos sekä kuvaus itsestä ja perustelut stipendille (käyttötarkoitus, tulevaisuuden suunnitelmat jne.).

Hakemus toimitetaan sähköpostina osoitteeseen lohjan.zonta@gmail.com

Stipendi jaetaan 7.3.2019 Z-Jazz -tapahtumassa Lohjalla. Stipendin saajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, ja hän vastaanottaa stipendin Z-Jazzeilla.

Vuonna 2018 opiskelijastipendin sai Tiia-Riina Ristseppä. Sen luovuttivat kerhon pj. Ritva Huusko ja naisten oikeuksien toimikunnan pj. Marjaana Moring.