Mitä teemme

Järjestön tavoitteena on maailma, jossa naisilla on kaikkialla täydet ihmisoikeudet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet miesten kanssa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla ja maailma, jossa yhdenkään naisen ei tarvitse elää väkivallan pelossa. 

Kerhot ovat zonta –tominnan ydin. Ne toimivat omilla alueillaan paikallisten tarpeiden ja tilanteen mukaan naisten aseman parantamiseksi. Meillä Suomessa naisten asema on hyvä, mutta kehitettävääkin on. Työmarkkinat ovat hyvin sukupuolittuneet ja osin siitä syystä naisen euro on vain 87 senttiä. Suomi on maailman onnellisin maa, jossa naiset kokevat Euroopan toiseksi eniten lähisuhdeväkivaltaa. Niinpä olemme valinneet toimintamme painopisteiksi naisten koulutuksen tukemisen ja kampanjoinnin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Lappeenrannan kerhon toimintamuotoja 

Varainhankinta

Kerho hankkii varoja stipendeihin ja muihin  tukikohteisiin mm. järjestämällä jouluarpajaiset. Kaksi kolmasosaa kaikista hankituista varoista käytetään paikallisiin ja kansallisiin kohteisiin ja  yksi kolmasosa Zonta Internationalin kansainvälisiin hankkeisiin ja stipendiohjelmiin.  Kerhon toimintakulut katetaan jäsenmaksuvaroista.

Stipendit

Paikallisesti kerho jakaa opinto-ja kannustusstipendejä nuorille naisille, jotka ovat valinneet naisille epätyypillisen opintoalan tai opiskelleet tavoitteellisesti ja sinnikkäästi osaamistaan ja taitojaan kehittäen taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa tai osoittaneet halua osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Stipendihauista ilmoitetaan pääasiassa oppilaitosten kautta. Kaikki stipendit löytyvät täältä.

Lisäksi kannustamme alueellamme Zonta Internationalin stipendien hakuun.

Zonta Says NO – kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan 

Kerho osallistuu vuosittain omalla kampanajalla kansalliseen ja ZI:n  Zonta Says NO -kampanjaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Viime vuosina on kampanjoitu 25.11. kansalaistorilla yhdessä mm. paikallisen Etelä-Karjalan Perhetyön kehittämisyhdistyksen kanssa.

Keltaisen Ruusun kampanjat 

Kerho osallistuu kansallisiin vaihtuvateemaisiin Keltaisen Ruusun palvelu- ja vaikuttamiskampanjoihin.

Meneillään on vuosina 2023 – 2024 Digihäirintää vastaan #yhdessä -kampanja.

Edellinen kampanja oli ZAU -kampanja, jossa 10 – 12 vuotiaita tyttöjä kannustettiin matematiikan ja luonnontieteen opintoihin ZAU -kerhojen avulla.

 

Paikallisia tukikohteita 

Imatran turvakoti  Kerho on lähes vuosittain tukenut turvakotia rahallisesti.

Maahanuuttajanaiset Kerho on vuodesta 2012 saakka tukenut  Joutsenon vastaanottokeskuksen naisten hyvinvointia heidän tarpeidensa mukaan mahdollistamalla mm. uimahallikäyntejä. 

Kuukausitapaamiset, esitelmät ja vierailut 

Kerho kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun aina kuukauden 1. tiistaina. Tapaamisissa mm. perehdymme järjestömme tavoitteisiin ja toimintaan, suunnittelemme omaa toimintaamme, päätämme siitä ja seuraamme sitä sekä tutustumme toisiimme sekä mm. eri ammatteihin ja toimintamme kannalta keskeisiin teemoihin esitelmien ja vierailujen kautta.

Verkostoituminen ja vaikuttaminen

Osallistumme piirin koulutuksiin ja piirikokouksiin, missä päätämme yhteisistä tavoitteista ja kampanjoista. Mutta ennen kaikkea tapaamme muita zontia; vanhoja tuttuja ja luomme uusia tuttavuuksia.  Osallistumme mahdollisuuksien mukaan joka toinen vuosi järjestettävään Zonta Internationalin Conventioniin, missä jokaisella kerholla on mahdollisuus vaikuttaa koko järjestön päätöksiin. Tapaamme vuosittain paikallisia soroptimisteja.

Kuukausitiedotteet

Kuukausitiedotteet pitävät jäsenet ajan tasalla tapahtumista ja avaavat ajankohtaisia asioita. 

Miten kerhossa ja järjestössä voi toimia? 

Kerhossa on erilaisia tehtäviä ja rooleja, joissa toimia.  Aktiivinen toiminta ja yhdessä tekeminen antaa eniten, mutta tilanteet vaihtelevat ja joskus voi olla vetämässä toimintaa ja joskus taas taustajoukossa.  Kukin päättää omalta osaltaan, miten toimii.

Jos zonta-toiminta kiinnostaa omaa kerhoa laajemmin, on mahdollista toimia piirin (Suomi ja Viro) sekä kansainvälisissä tehtävissä ja näin laajentaa zonta -verkostoa.

Hallitus

Kerhon hallitus apunaan toimikunnat vastaa asioiden valmistelusta ja hoitaa päätösten mukaista toimeenpanoa.

Toimikunnat

Palvelu- ja stipenditoimikunta vastaa stipendihauista ja vaihtuvista kampanjoista sekä ZontaSaysNO -naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta kampanjoinnista.

Vaalitoimikunta tekee esityksen seuraavan kauden hallituksen kokoonpanoksi ja virkailijoiksi.

Tehdään ja viihdytään yhdessä

Kerholaisilla on mm. vesijumppaa, leivotaan yhdessä vaikka karjalanpiirakoita, laitetaan ruokaa ym. Joskus retkeillään, käydään teatterissa, pidetään pikkujouluja, tutustutaan mielenkiintoisiin kohteisiin ja ihmisiin. 

_________________________________________________________________________________________