Lappeenrannan Zonta-kerho on osa kansainvälistä Zonta Internetional järjestöä.  Kerho toimii sekä paikallisesti että kansainvälisellä tasolla tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi Zonta Internationalin tavoitteiden  mukaisesti.

Toimintamuotojamme ovat:

Opinto- ja kannustusstipendit

Paikallisesti kerho jakaa opinto-ja kannustusstipendejä nuorille naisille edistääkseen ja kannustaakseen heidän kehittymistään niin, että he voivat käyttää koko potentiaalinsa.

Zonta Internationalin kansainväliset stipendit ja apurahat

Kerho aktivoi alueellaan kansainvälisten stipendien ja apurahojen hakua.

  •  Amelia Earhart Fellowship tutkimusapurahat
  • Jane M. Klausman Women in Business stipendit
  • Young Women in Public Affairs Award palkinto

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajanaisten tuki

Kerho on vuodesta 2012 saakka tukenut vuosittain Joutsenon vastaanottokeskuksen naisten hyvinvointia heidän tarpeidensa mukaan mahdollistamalla mm. uimahallikäyntejä. 

Zonta Internationalin  palveluhankkeiden ja apuarahaohjelmien tuki 

Kerho tukee taloudellisesti Zonta Internationalin palveluohjelmia  kehitysmaissa eri puolilla maailmaa sekä kansainvälisiä apurahaohjelmia lahjoittamamalla näihinkolmasosan keräämistään varoista.

Osallistuminen Piiri 20 (Suomi ja Viro) ja kansainvälisiin vaihtuviin kampanjoihin

Esimerkiksi Zonta Says NO -kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Varainhankinta

Kerho hankkii varoja mm. järjestämällä jouluarpajaiset Linnoituksen joulumarkkinoilla. Kolmasosa kaikista hankituista varoista käytetään Zonta Internationalin kansainvälisiin hankkeisiin.

Kerholaisten virkistystoiminta 

Kerholaisilla on mm. vesijumppaporukka, leivotaan yhdessä vaikka karjalanpiirakoita ja laitetaan ruokaa ym. 

Miten toimimme:

Kuukausikokoukset

Kerho kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun aina kuukauden 1. tiistaina.  Kuukausikokouksissa mm.  perehdymme järjestömme tavoitteisiin ja toimintaan, suunnittelemme omaa toimintaamme, päätämme siitä ja seuraamme sitä sekä tutustumme toisiimme sekä mm. eri ammatteihin ja toimintamme kannalta keskeisiin teemoihin esitelmien ja vierailujen kautta.

Kuukausitiedotteet

Kuukausitiedotteet pitävät jäsenet ajan tasalla tapahtumista ja avaavat ajankohtaisia asioita. 

Hallitus

Kerhon hallitus apunaan toimikunnat vastaa asioiden valmistelusta ja hoitaa päätösten mukaista toimeenpanoa.

Toimikunnat

Kerholla on neljä toimikuntaa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat oman vastuualansa toimintaa.

Palvelutoimikunta vastaa stipendihauista ja vaihtuvista kampanjoista

Naisten oikeuksien toimikunta vastaa mm.  ZontaSaysNO -naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta kampanjoinnista

Jäsentoimikunta vastaa jäsenhankinnan keinoista ja kehittää jäsenpysyvyyttä

 

 

_________________________________________________________________________________________